Në 5 vendet e fundit në Europë për cilësinë e plazheve

Teksa sezoni veror ka ardhur, një raport monitorimi europian për cilësinë e ujërave ku mund të lahesh (lumenj, dete, liqene), tregon se në Shqipëri, 10 plazhe konsiderohen me cilësi të dobët, ndërsa në 85.2% të totalit të të gjithë vendit, konsiderohen në cilësi të mirë. Në BE, numrin më të lartë të plazheve me cilësi të shkëlqyer uji e ka Qipro, ndërsa me cilësi të dobët e ka Italia…

Vetëm 85% e vendeve në Europë të monitoruara vitin e kaluar përmbushnin standardet më të larta të “shkëlqyeshme” të Bashkimit Europian sa i përket cilësisë dhe pastërtisë së ujit, sipas raportit vjetor europian të cilësisë së ujit të plazheve.
Rezultatet tregojnë për ujëra të pastër të plazheve kudo në Europë, përfshirë edhe Shqipërinë dhe Zvicrës.

Në analizën e bërë në Shqipëri, sipas Agjencisë Europiane, ujërat janë klasifikuar sipas dy parametrave mikrobiologjike (Escherichia coli dhe Enterococci) të përcaktuara në Direktivën e Ujësjellësit. 85.2% e ujërave të raportuara ku mund të lahesh janë në përputhje me standardet minimale të cilësisë të Direktivës, kështu që klasifikohen si “të mjaftueshëm” ose të mirë. 10 nga vendet e analizuara për nga ujërat e larjes janë me cilësi “të dobët”, të cilat sipas hartës së raportit, lokalizohen në Durrës, Vlorë dhe Sarandë.

Megjithatë, krahasuar me një vit më parë, ka një rënie të numrit të vendeve me cilësi të dobët të ujit, me 2.5 pikë përqindje. Që nga viti 2015, kur u vlerësuan 31 vende (ose 39.1%) si ‘të varfër’, numri i vendeve problematike, ka rënë ndjeshëm. Përmirësimi shoqërohet me pesë impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura të ndërtuara në vitet e fundit, të cilat ofrojnë trajtim të ujërave të zeza për pothuajse gjysmë milion banorë dhe kontribuojnë në cilësinë e përgjithshme të ujit. Sipas raportit, këto impiante janë ndërtuar në Shëngjin, Durrës, Kavajë, Velipojë dhe Sarandë.

Sipas raportit të këtij viti nga Komisioni Europian dhe Agjencia Evropiane e Mjedisit (EEA), 95.4% – nga 22 831 vende të ujit të pijshëm të monitoruara në 28 shtetet anëtare të BE përmbushën kërkesat minimale të cilësisë sipas rregullave të BE-së.

Niveli i vendeve që plotësojnë standardet më të rrepta të cilësisë u rritën pak nga 85.0% në 2017 në 85.1% vitin e kaluar. Numri i atyre që kanë arritur nivelin minimal të ‘mjaftueshëm’ ra nga 96% në 95.4% nga 2017 në 2018. Në vitin 2018, 301 (ose 1.3%) nga të gjitha vendet e ujërave për t’u larë në BE, Shqipëri dhe Zvicër u vlerësuan si të kualitetit të dobët të ujit. Kjo është pak më e ulët se 1,4% në vitin 2017.

Gjetje të tjera kryesore:
– Në katër vende, 95% ose më shumë e plazheve kishin cilësi të shkëlqyer të ujit: Qipro (99,1% e të gjitha vendeve), Maltë (98,9% e të gjitha vendeve), Austri (97,3% e të gjitha vendeve) dhe Greqi (97 % e të gjitha vendeve).

– Të gjitha vendet e raportuara në Qipro, Greqi, Letoni, Luksemburg, Maltë, Rumani dhe Slloveni kishin, në pjesën më të madhe të tyre, cilësi të mjaftueshme në vitin 2018.

– Tre vendet me numrin më të lartë të ujërave me cilësi të dobët janë Italia (89 vende të banjës ose 1.6%), Franca (54 vende ose 1.6%) dhe Spanja (50 vende ose 2.2%). Në krahasim me vitin 2017, numri i vendeve ku cilësia e ujit është e dobët në Francë u zvogëlua (nga 80 në vitin 2017 në 54 në vitin 2018), ndërkohë që pati një rritje të ujërave me cilësi të dobët në Itali (nga 79 në 89) dhe në Spanjë (nga 38 deri në 50).

“Monitor”

Artikulli paraprakLidhjet me krimin dhe trafiqet të shtatë të emëruarve nga Rama si kryebashkiakë
Artikulli tjetërTre koncesionet 311 milionë euro në shëndetësi deklarojnë miliona euro fitime vjetore