Ultimatum edhe nga Lezha: S’ka zgjedhje me 30 Qershor, lironi ambjentet, zbatojmë dekretin

Bashkia e Lezhës ashtu si nshumë bashki të tjera në vend kanë nisur zbatimin e vendimit të Presidentit Meta për të mos zhvilluar zgjedhje lokale me 30 Qershor. Bashkia e Lezhës I ka kërkuar KQZ të heqë menjëherë bazën material pasi nuk ka zgjedhje me 30 Qershor.

Bashkia e Kukësit dhe bashkia e Skraparit, e Shkodrës dhe e Gjirokastrës nisin zbatimin e dekretit të Presidentit Meta i cili anulon 30 qershorin si datën e zgjedhjeve.

Kërkesa mban datën 14 qershor 2019 dhe i drejtohet Komisioneve Zonale të Administrimit Zgjedhor përkatëse.
Në kërkesë kërkohet heqja e listave të zgjedhësve të afishuara në institucionet arsimore si dhe lirimin e ambienteve nga KZAZ.

Bashkia e Dropullit kerkese KZAZ 80
Kerkohet: Lirimi i menjehershem i ambjenteve te KZAZ-se Nr, 80 ne vatren e kultures ne fshatin Grapsh
Heqja e listës përfundimtare të zgjedhjeve të publikuara dhe të afishuar në institucionet arsimore parashkollore dhe parauniversitare (çerdhe/kopshte/ Shkolla/ në administrimin dhe pronësi të Bashkisë Dropull

Bashkia Shkoder kerkese per KZAZ 5
“Ne zbatim te Dekretit te Presidentit te Republikes se Shqiperise, Nr. 11199, date 10.06.2016 “Per shfuqizirnin e Dekretit nr. I 0298, date 05. I 1.2018 te Presidentit te Republikes “Per caktimin e dates se zgjedhjeve per organet e qeverisjes vendore?”, perrnes te te cilit eshte anuluar zhvillimi i zgjedhje me 30 qershor 2019 per organet e qeverisjes vend ore, kerkoj me nga ana juaj:

1. Lirimin e menjehershern te ambjenteve te KZAZ-se Nr, 4 me adrese: Palestra e Shkolles 9- Vjecare “Azem, Hajdari”, Shkoder
2. Heqjen e listave perfundimtare te zgjedhesve te publikuara dhe te afishuara ne qendrat e e votirnit (QV) ne administrim te kesaj KZAZ-je.

Lirimin e menjehershem te arnbjenteve te KZAZ-se Nr. 5 me adrese: Palestra e Shkolles 9- Vjecare “Xheladin Fishta”, Shkoder.
Heqjen e listave perfundimtare te zgjedhesve te publikuara dhe te afishuara ne qendrat e e votimit (QY) ne administrim te kesaj KZAZ-je
Lirimin e menjehershern te arnbjenteve te KZAZ-se Nr. 2 me adrese: Pallati i Sportit “Qazim Dervishi”, Shkoder.

Exit mobile version