Jorida Tabaku: 100 milione euro kanë filluar për pagesat drejt koncesionarit. Rama nuk përgjigjet.

Thesari i Shtetit, por njëkohësisht buxheti i shtetit nga viti 2014 ne forme kumulative, sipas pagesave qe ju sapo thate (buxheti i shtetit pagese 30.6mln euro per Elbasanin, 24.7 mln euro per Fierin); per qytetin e Tiranës ka bere nje volum pagesash prej 35 mln eurosh e cila ka shkuar ne formën e transfertes se pakushtëzuar, por edhe forma te tjera drejt këtij koncensionari.

Qyteti i Durrësit ka filluar pagesat per koncensionarin e Tiranës.

Qyteti i Kavajës ka filluar pagesat per koncensionarin e Kavajës.

Disa prej bashkive te qytetit te Elbasanit kane filluar pagesat për transportin te mbledhura pagesa te mbledhura ne menyre komulative, pagesa e thesarit te shtetit, buxheti i bashkive dhe pushteti lokal ne tre kompani koncensionare janë ne total 100 mln euro, ne dokumente zyrtare te shtetit.

Exit mobile version