“Kushtetuta është një për të gjithë”, Enkelejd Alibeaj: PS e njëanshme!

Fjala e Enkelejd Alibeajt në Komision

E shoh që ka shumë tension. Nuk duhet të ketë tension në fakt nga pala juaj. Jemi në fillim të fillimit të diskutimit të dy nismave kushtetuese tashmë të depozituara pranë jush. Jo vetëm të depozituata, por edhe të njoftuara prej jush. Jo vetëm të njoftuara, por të futura në kalendarin e punimeve të Kuvendit në të njëjtën pikë.

Kjo nuk është dhe nuk ka se si të jetë Kushtetuta e mazhorancës , por është Kushtetuta e shqiptarëve. Është një akt që duhet parw në çdo rast dhe në çdo këndvështrim pavarësisht tensioneve në mënyrë integrale. Nuk mund të ketë dy Kushtetuta, siç nuk mund të ketë dy shpejtësi që të mund të bëhet ndërhyrja në të. Të mos përfitojmë nga fakti që publiku të mos jetë aq shumë familjar me procedurat, t’i referohemi rregullores, nenit 77/a, i cili përcakton rregullat që ndiqen përgjatë procedurës së rishikimit të Kushtetutës. Ka parashikuar madje edhe hipotezën kur përgjatë shqyrtimit të një amandamenti kushtetues mund të paraqiten të tjera amandamente.

Neni 5, futur pikërisht në këtë dispozitë bën fjalë për hipotezën pwr dy a më shumë iniciativa. Ndërkohë jemi në të njëjtën procedurë e cila ka marrë spunton e saj që nga momenti i parë. Ju e depozituat më datë 15, pak ditë më vonë e depozituam ne. Kushtetuta është një. Më datë 29 tetor, me një tempizëm ekstrem, ditën e 14-të është e drejta juaj, nuk ka asnjë paragjykim, por po ju kujtoj rregulloren: Shqyrtimi mund të fillojë jo më herët, jo më shpejt se sa dy javë, por mund të fillojë dy javë e dy ditë, dy javë e shtatë ditë, ndërkohë kërkesa shumë logjike bazuar në rregullore, është që duke ruajtur të njëjtin tempizëm ju si kryetare e parlamentit, kërkesa e z. Rushaj dhe e gjithë pjesës tonë është që shqyrtimi të fillojë, dy javë e tre ditë, të mërkurën.

Ka arsye procedurale, ka arsye edhe në substancë, procedurale është kjo që thotë rregullorja. Ka parashikuar mundësinë që të ketë edhe amandamente gjatë fillimit të shqyrtimit. Në fakt pjesa që kemi depozituar ne është bërë pa filluar ende shqyrtimi, ta konsiderojmë se shqyrtimi fillon sot. Ja përse edhe ju me të drejtë në fakt i njoftuat në seancë. Janë përfshirë në kalendarin e punimeve në të njëjtën pikë sepse është logjike dhe ligjore dhe e fundit në substancë ajo se çfarë kërkohet eventualisht të ndryshohet është Kushtetuta e shqiptarëve që është një trup i vetëm. Ka të njëjtën linjë logjike kushtetuese, ligjore nga shkronja e parë e nenit 1, deri tek shkronja e fundit e nenit të fundit.

Do të thotë çdo lloj ndërhyrje do të duhet parë në harmoni, jo vetëm me njëra-tjetrën, por me të gjithë trupin tjetër të Kushtetutës. Është Alfa e racionalitetit.

Së dyti. Me të drejtë përveç pikës së parë, ju keni përcaktuar në rendin e ditës miratimin e proçedurës dhe kalendarit për shqyrtimin e nismës suaj. Pika e tretë, caktimi i relatorëve.

Pika e katërt, miratimi i ekspertëve konstucionalist dhe me rradhë.

Ju jeni duke thënë, me ç’kuptoj, të ecim me një kalendar tuajin dhe tre ditë më vonë të ecim me një kalendar tonin. Ky është një demaskim i qëndrimit politik.

Për sa kohë që është i njëjti trup ku ndërhyhet Kushtetuta, dhe ku kërkohet ekspertizë për nismën tuaj, për nismën tonë, por që edhe për ekonomizim të veprimtarisë dhe të kohës e mbi të gjitha që publiku ta shohë në mënyrë panoramike dhe jo parciale ndërhyrjen eventuale është detyrim kushtetues, rregullores dhe sipas traditës dhe logjike.

Kosto e saj ka dy ditë. Sot dhe nesër sepse të mërkurën në mëngjes, sepse për nismën e PS e keni nxjerrë që të premten, sot duhej të kishit nxjerrë urdhrin që të mërkurën të mblidhet ky format për të trajtuar këtë.

Ftesa jonë bazuar në Kushtetutë, rregullore, traditë në logjikë, është që të mërkurën, po të dyja iniciativat t’i nënshtrohen, trupa e ekspertëve të jetë e njëjtë dhe pyetjet që do t’i bëhen atyre sigurisht do të jenë të tilla që të shihet reflektimi në iniciativat reciptoke. Kalendari të jetë i tillë që t’i përmbajë të dyja që kështu të mund t’i japim së paku që në momentin më të parë atë që është Alfa e ndryshimeve kushtetuese, konsenti mbarëpolitik. Kjo është Alfa. Kjo i jep legjitimitet çfarëdolloj ndryshimi eventual nëse do të jetë në Kushtetutë. Kaq e thjeshtë është ajo çfarë kërkojmë ne.

Exit mobile version