Blerja e 56.8 milionë euro nga Banka e Shqipërisë në gjysmën e parë të vitit 2021 tregon qartë blerjen e votave nga “Rilindja”

Nga Xhelal MZIU

Banka e Shqipërisë bleu 56.8 milionë euro në gjysmën e parë të vitit 2021!

Blerja e 155 milionë € në 2019 dhe 56.8 milionë € në ½ e 2021, tregojnë qartë për efektin elektoral në favorizimin e rilindjes në zgjedhje!

Në tregun e brendshëm valutor gjatë gjysmës së e parë të vitit u blenë 56.8 milionë euro, parashikohet që kjo shumë të shkoj deri 120 milionë Euro në 2021.

Vlera më e lartë e blerë nga Banka e Shqipërisë është viti 2019, kur u arrit shifra rekord e 155 milionë eurove.

Blerjet e valutës nga Banka e Shqipërisë bëhen në funksion të menaxhimit të rezervës valutore.

Qëllimi kryesor i mbajtjes së rezervës valutore është;

Mbulimi i nevojave emergjente të ekonomisë për valutë të huaj.

Shmangia e çrregullimeve të tregut të brendshëm valutor.

Përmbushja e objektivave të politikës monetare ose të stabilitetit financiar.

Stabiliteti i kursit të këmbimit lekë/Euro.

Por primare për “rilindjen” është përdorimi i kësaj valute si një indikator elektoral për lubrifikimin e ekonomisë në financimin e projekteve elektorale, por dhe shërbimeve ndaj qytetarëve me efekt elektoral.

Thjeshtë shifra 155 milionë € në vitin 2019 (vit elektoral) dhe 57 milionë € në 6 muaj në 2021 (vit elektoral), tregojnë qartë se pse në këto dy vite thyhet rekordi historik 30 vjeçar i blerjes së valutës nga Bankës e Shqipërisë.

Exit mobile version