PD publikon provat e votimit familjar në Vorë

PD publikon provat e votimit familjar në Vorë. Foto e mësipërme janë në:

QV 1554 Kuç
Votim familjar

votim 1 votim 2 votim 3 votim 4