97% e familjeve në varfëri ekstreme, nuk plotësojnë standardet minimale për ushqim dhe për veshje

Nga Xhelal MZIU

Mbi 97% e familjeve në Shqipëri, ndodhen në varfëri ekstreme, nuk plotësojnë standardet më minimale për ushqim dhe për veshje, për fëmijët e tyre!

Vitet e fundit, INSTAT ka nisur të publikojë treguesit e varfërisë dhe privimit material tek fëmijët nën 16 vjeç, bazuar në metodologjinë e Bashkimit Europian ku matet disponueshmëria e 13 treguesve që kanë të bëjnë me të veshurit dhe të ushqyerit normal.

Ekspertët e INSTAT, tregojnë se mbi 97% e familjeve nuk mund të plotësonin normat minimale në veshje dhe në ushqim standard për fëmijët deri në 16 vjeç!

Ky është standarti më i ulët i Shqipërisë në raport me të kaluarën e saj, por dhe në raport me vendet e tjera të rajonit dhe të Europës!