Rikthehen kufizimet për lëvizjen e lirë të shqiptarëve në Bashkimin Europian

Shqipëria futet në listën e vendeve me kufizime udhëtimi. Bashkimi Europian ka hequr Shqipërinë nga lista e vendeve të sigurta për udhëtim, pas shtimit të numrit të rasteve me Covid.

Pas një rishikimi nën rekomandimin për heqjen graduale të kufizimeve të përkohshme në udhëtimet jo thelbësore në BE, Këshilli i BE-se përditësoi listën e vendeve, rajoneve të veçanta administrative dhe entiteteve të tjera dhe autoriteteve territoriale për të cilat kufizimet e udhëtimit duhet të hiqen.

Në veçanti, Uruguai u shtua në listë dhe Shqipëria, Armenia, Azerbajxhani, Brunei Darussalam, Japonia dhe Serbia u hoqën nga lista.

Udhëtimet jo thelbësore në BE nga vendet ose entitetet që nuk janë të listuara në Shtojcën I i nënshtrohen një kufizimi të përkohshëm të udhëtimit.

Kjo nuk paragjykon mundësinë që shtetet anëtare të heqin kufizimin e përkohshëm të udhëtimeve jo thelbësore në BE për udhëtarët plotësisht të vaksinuar.

Siç përcaktohet në rekomandimin e Këshillit, kjo listë do të vazhdojë të rishikohet çdo dy javë dhe, sipas rastit, do të përditësohet.

Bazuar në kriteret dhe kushtet e përcaktuara në rekomandim, që nga 9 shtatori 2021 shtetet anëtare duhet të heqin gradualisht kufizimet e udhëtimit në kufijtë e jashtëm për banorët e vendeve të treta në vijim.