Komisioni ndryshon kriteret e udhëtimeve drejt BE, vaksinimi kusht bazë, nuk pranohet vaksina kineze

Sot, Komisioni Evropian propozoi që Shtetet Anëtare të lehtësojnë kufizimet aktuale në udhëtimet jo-thelbësore në BE, duke të marrë parasysh progresin e fushatave të vaksinimit dhe zhvillimet në situatën epidemiologjike në të gjithë botën.

Komisioni propozon të lejojë hyrjen në BE për arsye jo thelbësore jo vetëm për të gjithë personat që vijnë nga vendet me një situatë të mirë epidemiologjike, por edhe për të gjithë njerëzit që kanë marrë dozën e fundit të rekomanduar të një vaksine të autorizuar nga BE. Kjo mund të shtrihet dhe te vaksinat që kanë përfunduar procesin e renditjes emergjente të OBSH-së. Për më tepër, Komisioni propozon të ngrejë, në përputhje me evolucionin e situatës epidemiologjike në BE, pragun në lidhje me numrin e rasteve të reja COVID-19 të përdorura për të përcaktuar një listë të vendeve nga të cilat duhet të lejohen të gjitha udhëtimet. Kjo duhet të lejojë Këshillin të zgjerojë këtë listë.

Në të njëjtën kohë, shfaqja e varianteve shqetësuese të koronavirusit kërkon vigjilencë të vazhdueshme. Prandaj, si kundër-bilanc, Komisioni propozon një mekanizëm të ri ‘frenimi emergjence’, që do të koordinohet në nivelin e BE-së, i cili do të kufizonte rrezikun e hyrjes së varianteve të tilla në BE. Kjo do t’u lejojë Shteteve Anëtare të veprojnë shpejt dhe përkohësisht të kufizojnë në një minimum të rreptë të gjitha udhëtimet nga vendet e prekura për kohën e nevojshme, për të vendosur masat e duhura sanitare.

Udhëtime jo thelbësore për udhëtarët e vaksinuar

Komisioni propozon që Shtetet Anëtare të heqin kufizimet në udhëtimet jo-thelbësore për personat e vaksinuar që udhëtojnë në BE. Kjo pasqyron këshillat e fundit shkencore që tregojnë se vaksinimi ndihmon ndjeshëm në thyerjen e zinxhirit të transmetimit.

Shtetet Anëtare duhet të lejojnë udhëtimin në BE të atyre njerëzve që kanë marrë, të paktën 14 ditë para mbërritjes, dozën e fundit të rekomanduar të një vaksine që ka marrë autorizimin e marketingut në BE. Shtetet Anëtare mund ta shtrijnë këtë edhe për ata të vaksinuar me një vaksinë që kanë përfunduar procesin e listës së përdorimit emergjent të OBSH-së . Për më tepër, nëse Shtetet Anëtare vendosin të heqin dorë nga kërkesat për të paraqitur një test negativ PCR dhe / ose t’i nënshtrohen karantinës për personat e vaksinuar në territorin e tyre, ata gjithashtu duhet të heqin dorë nga kërkesat e tilla për udhëtarët e vaksinuar nga jashtë BE.

Kjo duhet të lehtësohet sapo Certifikata e Gjelbër Dixhitale të bëhet funksionale, në përputhje me rregullat që Komisioni propozoi në 17 Mars. Në veçanti, udhëtarët duhet të jenë në gjendje të provojnë statusin e tyre të vaksinimit me një Certifikatë të Gjelbër Dixhitale të lëshuar nga autoritetet e Shteteve Anëtare mbi një bazë individuale, ose me një certifikatë tjetër të njohur si ekuivalente në bazë të një vendimi të Komisionit për përshtatshmërinë.

Derisa Certifikata Dixhitale e Gjelbër të jetë operacionale, Shtetet Anëtare duhet të jenë në gjendje të pranojnë certifikata nga vendet jo-BE bazuar në ligjin kombëtar, duke marrë parasysh aftësinë për të verifikuar vërtetësinë, vlefshmërinë dhe integritetin e certifikatës dhe nëse ajo përmban të gjitha të dhënat përkatëse.

Shtetet Anëtare mund të konsiderojnë krijimin e një portali që lejon udhëtarët të kërkojnë njohjen e një çertifikate vaksinimi të lëshuar nga një vend jo i BE-së, si provë e besueshme e vaksinimit dhe / ose për lëshimin e një Certifikate të Gjelbër Dixhitale.

Fëmijët që janë të përjashtuar nga vaksinimi duhet të jenë në gjendje të udhëtojnë me prindërit e tyre të vaksinuar nëse kanë një test negativ PCR COVID-19 të marrë më së pari 72 orë para zonës së mbërritjes. Në këto raste, Shtetet Anëtare mund të kërkojnë testime shtesë pas mbërritjes.

Heqja e plotë e kufizimeve jo-thelbësore të udhëtimit nga më shumë vende

Udhëtimet jo-thelbësore, pavarësisht nga statusi individual i vaksinimit, aktualisht lejohen nga 7 vende me një situatë të mirë epidemiologjike. Kjo listë vendoset nga Këshilli në bazë të kritereve epidemiologjike të përfshira në rekomandimin aktual.

Komisioni po propozon të ndryshojë kriteret për të marrë parasysh provat në rritje të ndikimit pozitiv të fushatave të vaksinimit. Propozimi është të rritet pragu i normës së njoftimit kumulativ COVID-19 prej 14 ditësh nga 25 në 100. Kjo mbetet dukshëm nën mesataren aktuale të BE, e cila është mbi 420.

Pragu i përshtatur duhet të lejojë Këshillin të zgjerojë listën e vendeve nga të cilat lejohet udhëtimi jo-thelbësor pavarësisht nga statusi i vaksinimit, duke iu nënshtruar masave të lidhura me shëndetin si testimi dhe / ose karantina. Ndërsa tani, Këshilli duhet të rishikojë këtë listë të paktën çdo 2 javë.

Udhëtimi thelbësor për të qëndruar i lejuar

Ata që udhëtojnë për arsye thelbësore, duke përfshirë veçanërisht profesionistë të kujdesit shëndetësor, punëtorë ndërkufitar, punëtorë bujqësorë sezonalë, personel transporti dhe detarë, pasagjerë në tranzit, ata që udhëtojnë për arsye të domosdoshme familjare ose ata që vijnë për të studiuar duhet të vazhdojnë të lejohen të hyjnë në BE, pa marrë parasysh nëse janë vaksinuar ose nga cili vend vijnë. E njëjta gjë vlen për qytetarët e BE-së dhe banorët afatgjatë, si dhe anëtarët e familjes së tyre. Një udhëtim i tillë duhet të vazhdojë t’i nënshtrohet masave të lidhura me shëndetin, të tilla si testimi dhe karantina siç vendosen nga Shtetet Anëtare.

‘Freni emergjence’ për të kundërshtuar përhapjen e varianteve

Kur situata epidemiologjike e një vendi jo-BE përkeqësohet shpejt dhe veçanërisht nëse zbulohet një variant shqetësimi ose interesi, një Shtet Anëtar mund të pezullojë urgjentisht dhe përkohësisht të gjitha udhëtimet përbrenda nga shtetasit jo-BE që banojnë në një vend të tillë. Përjashtimet e vetme në këtë rast do të ishin profesionistët e kujdesit shëndetësor, personeli i transportit, diplomatët, udhëtarët tranzit, ata që udhëtojnë për arsye të domosdoshme familjare, detarë dhe persona që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare ose për arsye të tjera humanitare. Udhëtarët e tillë duhet t’i nënshtrohen testimit të rreptë dhe rregullimeve të karantinës edhe nëse janë vaksinuar.

Kur një Shtet Anëtar zbaton kufizime të tilla, Shtetet Anëtare që takohen brenda strukturave të Këshillit duhet të rishikojnë situatën së bashku në një mënyrë të koordinuar dhe në bashkëpunim të ngushtë me Komisionin, dhe ata duhet të vazhdojnë ta bëjnë këtë të paktën çdo 2 javë.

Hapat e ardhshëm

Tani i takon Këshillit të shqyrtojë këtë propozim. Një diskutim i parë është planifikuar në nivelin teknik në takimin e përgjigjes së integruar të krizës politike të Këshillit (IPCR) që zhvillohet në 4 maj, pasuar nga një diskutim në takimin e Ambasadorëve të BE (Coreper) në 5 maj.

Pasi propozimi të miratohet nga Këshilli, do të jetë për Shtetet Anëtare që të zbatojnë masat e përcaktuara në rekomandim. Këshilli duhet të rishikojë listën e vendeve jo anëtare të BE-së të përjashtuara nga kufizimi i udhëtimit në dritën e kritereve të azhurnuara dhe të vazhdojë ta bëjë këtë çdo 2 javë.