Parregullsi të rënda në procesin zgjedhor, PD i kërkon KQZ pamjet e kamerave në QV/KZAZ

Partia Demokratike ka depozituar në KQZ një kërkesë ku kërkohen t’i vihen në dispozicion të dhënat teknologjike, për shkak të indicieve që ka nga komsionerë të saj për parregullsi të rënda në procesin zgjedhor.

Në këtë kuadër, PD i kërkon KQZ t’i vendosë në dispozicion pamjet filmike të çdo QV dhe KZAZ.

Po kështu pamjet filmike të kamerave regjistruese të fletëve të votimit të çdo KZAZ.

1 225

2 171