Ballina Aktualitet Një koncesion që e paguajmë sa frëngu pulën

Një koncesion që e paguajmë sa frëngu pulën

Dr. Erion DASHO

Dje në një bashkëbisedim me miq okulistë mësova një fakt të çuditshëm. Kosto e operacionit të kataraktës që i paguhet koncesionarit, e llogaritur si çmim i instrumenteve të sterilizuar dhe materialeve njëpërdorimëshe, e kalon çmimin me të cilin ky shërbim ofrohet në sektorin privat!

Në vend që të bëhen eksperimente të dështuara me financat e varfra të shëndetësisë shqiptare, mund të bëhet fare mirë liberalizimi i tregut dhe sigurimet shëndetësore të paguajnë njëlloj ofruesit e shërbimit pavarësisht nga fakti në se janë publikë apo privatë!

Exit mobile version