Si mund të përfitoni deri në 1 milion euro nga siguracioni

Ta identifikosh apo konstatosh një sëmundje, është njëra anë, dhe të gjesh mundësitë për ta trajtuar është ana tjetër. Njerëz jemi dhe po jetojmë në kohë me të papritura, ku sëmundjet po shfaqen nga nuk e presim.

Ta trajtosh sëmundjen, sidomos kur është sëmundje e rëndë si tumore malinje apo ndërhyrje në zemër, kostot janë të larta dhe vështirësitë për ti përballuar vetë janë të mëdha. Trajtimi për sëmundje të tilla kushton 100-500 mijë euro, nganjëherë edhe deri 1 milion euro. Kosto këto të papërballueshme individualisht. Prandaj lindën sigurimet e shëndetit, për të përballuar çdo problem shëndetësor me çfarëdolloj kostosh qofshin ato.

Në Shqipëri janë rreth 6000 persona që diagnostikohet me sëmundje të rënda çdo vit.

Kur të bie një sëmundje e tillë, duhen marrë 2 opinione nga mjekë të ndryshëm, nevojiten ekzaminime të sakta dhe sigurisht pas konfirmimit duhen ndërhyrjet dhe trajtimet e duhura.

Dihet që mjekimi më i mirë dhe i sigurt është jashtë, pasi pajisjet mjekësore dhe eksperienca e  mjekëve kanë bërë të fitojnë besimin e klientëve.

Por kostot për këto sëmundje, veçanërisht kur ekzaminimet dhe trajtimet bëhen jashtë, mbeten të larta.

Kudo në botë trajtimin e sëmundjeve të tilla ti mbulon siguracioni që çdo individ apo familje zgjedh që të ketë, sipas mbulimeve dhe përfitimeve që ai dëshiron.

Shqipëria tashmë është pjesë e këtij programi ndërkombëtar. Sigal Uniqa Group Austria, kompania e sigurimeve që është pjesë e grupit austriak Uniqa Group, ofron një paketë sigurimi e cila mbulon të gjitha shpenzimet për sëmundjet e rënda, duke filluar që nga marrja e një opinioni të dytë për sëmundjen nga mjekët më të mirë në botë, trajtimi në spitalin që zgjedh vetë i sëmuri, ndërhyrjet kirugjikale, medikamentet që nevojiten para dhe pas ndërhyrjes dhe deri tek mbulimet e shpenzimeve për biletën e avionit dhe hotelin për familjarin që shoqëron të sëmurin.

“Jetë Plus”  është sigurimi që ofron Sigal Uniqa për sëmundjet e rënda dhe mbulon shpenzimet deri në 1 milion euro në vit për trajtim në spitalet më të mira në Europë apo kudo në botë.

Për të marrë informacion personal për këtë sigurim shkruaj në whatsapp: 0686062829 ose vizito faqen zyrtare të Sigal: www.sigal.com.al