Ballina Aktualitet Meta: Kontrolli i Lartë i Shtetit të nissë auditimin e plotë në...

Meta: Kontrolli i Lartë i Shtetit të nissë auditimin e plotë në shoqërinë “Albcontrol”

Presidenti Ilir Meta ka kërkuar sot nga Kontrolli i Lartë i Shtetit nisjen e auditimit të plotë në shoqërinë ‘Albcontrol’

“Nisur nga situata tepër e rëndë e krijuar dhe veçanërisht rolit, që ka “Albcontrol” për administrimin dhe kontrollin e hapësirës ajrore të Republikës së Shqipërisë, e lidhur direkt me sigurinë kombëtare të vendit dhe me garantimin e shërbimeve për udhëtarët dhe qytetarët shqiptarë, Presidenti i Republikës, SH.T.Z. Ilir Meta, i është drejtuar sot zyrtarisht Kontrollit të Lartë të Shtetit, duke i kërkuar të fillojë pa vonesë një auditim të plotë në shoqërinë “Albcontrol”, thuhet në njoftimin shpërndarë nga zyra e shtypit pranë Presidencës, ku ndër të tjera kërkohet hetim për mënyrën e menaxhimit të kësaj shoqërie, respektimin e dispozitave ligjore në vendimmarrjet e organeve drejtuese, përdorimin e fondeve publike, respektimin e procedurave në marrëdhëniet e punës, si dhe  çdo aspekt tjetër që paraqet rrezik për veprimtarinë e sigurt dhe funksionimin normal të “Albcontrol”.

Në përfundim Presidenti i Republikës u bën thirrje për reflektim të gjithë aktorëve të përfshirë dhe thekson se është i gatshëm në çdo moment të thërrasë urgjent një tryezë për një zgjidhje sa më të shpejtë dhe të arsyeshme.

Njoftimi i plotë

Nisur nga situata tepër e rëndë e krijuar dhe veçanërisht rolit, që ka “Albcontrol” për administrimin dhe kontrollin e hapësirës ajrore të Republikës së Shqipërisë, e lidhur direkt me sigurinë kombëtare të vendit dhe me garantimin e shërbimeve për udhëtarët dhe qytetarët shqiptarë, Presidenti i Republikës, SH.T.Z. Ilir Meta, i është drejtuar sot zyrtarisht Kontrollit të Lartë të Shtetit, duke i kërkuar të fillojë pa vonesë një auditim të plotë në shoqërinë “Albcontrol” mbi:

–   mënyrën e menaxhimit të kësaj shoqërie;
–  respektimin e dispozitave ligjore në vendimmarrjet e organeve drejtuese;
–   përdorimin e fondeve publike;
–   respektimin e procedurave në marrëdhëniet e punës, si dhe
–   çdo aspekt tjetër që paraqet rrezik për veprimtarinë e sigurt dhe funksionimin normal të “Albcontrol”.

Presidenti Meta po ndjek nga afër dhe me vëmendje zhvillimet lidhur me menaxhimin e situatës në “Abcontrol” dhe në aeroportin “Nënë Tereza”, dhe i kërkon autoriteteve respektive të marrin të gjitha masat, për të mos vënë në rrezik sigurinë e hapësirës ajrore në Republikën e Shqipërisë, për të rifilluar pa vonesë funksionimin e monitorimit ajror dhe të shërbimeve aeroportuale,  duke respektuar të drejtat dhe detyrimet reciproke, pa tejkaluar në mënyrë shproporcionale me reagimin e tyre, përgjegjësitë ligjore mbi këtë rast.

Presidenti i Republikës u bën thirrje për reflektim të gjithë aktorëve të përfshirë dhe është i gatshëm në çdo moment të thërrasë urgjent një tryezë për një zgjidhje sa më të shpejtë dhe të arsyeshme.

Exit mobile version