Është detyrë e të gjithëve të ndërmarrim dhe të përballemi me sfidat

Nga Taulanda JUPI

Në biseda me gra dhe vajza në Njësinë 7, por jo vetëm këtu, bindem gjithnjë e më shumë se pesha më e rëndë e këtyre viteve të vështirë bie mbi supet e tyre.

Unë mendoj se do të mjaftonin disa pyetje për të bërë një skaner të realitetit psiko-social në Shqipëri.

Sa e rëndësishme është në jetën e gjithsecilit prej nesh prania e një nëne, e një gruaje, motre, vajze, po kaq i vlefshëm dhe i rëndësishëm duhet konsideruar edhe roli i tyre në shoqëri. Është detyrë e të gjithëve ne ta ndërmarrim dhe të përballemi me këtë sfidë duke iu përgjigjur disa pyetjeve:

👉A punësohen burrat më shumë dhe më lehtë se gratë?

👉A paguhen burrat me shumë se gratë?

👉A drejtojnë dhe vendosin burrat më shumë se gratë?

👉A zotërojnë burrat më shumë se gratë?

👉A ndihen burrat më të sigurtë se gratë?

👉A ndihen burrat më të lirë dhe më të pavarur se gratë?

👉A dhunohet gruaja ne Shqipëri?

Derisa përgjigjia të jetë PO, ne nuk duhet të ndalojmë mbrojtjen, ndihmën, mbështetjen, kujdesin, vëmendjen për gratë dhe vajzat shqiptare, për nënat, bijat, për koleget dhe bashkëpunëtoret tona.

Derisa përgjigjia të jetë PO, ne nuk duhet të ndalojmë hartimin e politikave, programeve dhe strategjive për ndryshimin e këtij realiteti.

🤝Më jep mundësinë të jem zëri yt në Kuvendin e Shqipërisë!
#VOTO Partia Demokratike 9️⃣ Taulanda Jupi 3️⃣

2 37

3 25