Përmbytjet/ Shkodra e rrethuar nga uji dhe e braktisur nga Qeveria!

Shkodra vijon të notojë nën ujë si pasojë e përmbytjeve, ndërsa qeveria e ka braktisur prej kohësh qytetin verior. Edhe gjatë natës së kaluar ka patur reshje shiu dhe dredhje të ujrave nga HEC-et dhe ujërat janë rritur disa centimetra mbi kuotën maksimale. Sipas njoftimit të Bashkisë Shkodër, në rrugën e Obotit uji ka arritur deri në 1 metër e 15 centimetër. 2785 ha tokë janë përmbytur ndërsa ka muingesë ushqimi për gjënë e gjallë. Banorët shprehen se janë harruar nga qeveria.

Njoftimi zyrtar i Bashkisë Shkodër

Nga monitorimi periodik në terren ditën e sotme datë 30.01.2021,ora 08.30, situata e përmbytjeve në terren vazhdon të jetë si më poshtë:

Hidrometri në Dajç në orën 8.30, shënon kuotën 6.60 m. (Kuota max 6.30 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme kemi rritje të nivelit të ujit me 10cm.

Hidrometri i Liqenit të Shkodrës në orën 08.30,shënon kuotën 8.87 m.(Kuota max 8.70 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme kemi rritje të nivelit të ujit me 5 cm.

Hidrometri i lumit Drin në orën 08.30,shënon kuotën 7.35m. (Kuota max 7.50 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme kemi rritje të nivelit të ujit me 28cm.

Lumit Kir ka prurje të shumta.

Bashkia Shkodër

Sipërfaqe totale e përmbytur 2785 Ha

 1. Tokë e pakultivuar 588 Ha
 2. Foragjere të dyta, jonxhe 1960 Ha
 3. Grurë 130 Ha
 4. Bimë Dekorative 77 Ha
 5. Pemtore 27 Ha

Nj.A. Ana e Malit

 1. Rruga e Obotit është e kalueshme me vështirësi me mjete të larta. Niveli i ujit mbi rrugë arrin rreth 1.15 m.
 2. Rruga Muriqan – Goricë ka prezencë uji rreth 20cm.
 3. Në fshatin Obot ka presence uji në oborre 70-80cm.
 4. Ujësjellësi Oblika 1, si pasojë e përmbytjeve është jasht funksionit.
 5. UKSH Vazhdon të furnizojë me ujë të pishëm banorët e fshatit Oblikë.
 6. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1160 Ha, kryesisht në fshatrat Obot, Muriqan,Oblikë
 • Tokë e pakultivuar 220 Ha
 • Foragjere të dyta, jonxhe 880 Ha
 • Grurë 25 Ha
 • Pemtore 25 Ha
 • Bimë dekorative 7 Ha
 • Sera 3 Ha

Nj.A Dajç

1.Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1300 Ha, kryesisht në zonën e quajtur “Këneta e Dajçit” (fshatratMushan, Shirq, Suka-Dajç, Darragjat, Pentar), nga të cilat:

 • Tokë e pakultivuar 290 Ha
 • Foragjere të dyta, jonxhe 845 Ha
 • Grurë 95 Ha
 • Bimë dekorative 70 Ha
 1. Rruga që lidh fshatrat Shirq- Darrgjat është e bllokuar. Ka prezencë uji me mbi 1 m
 2. 100 shtëpi janë të rrethuara nga uji.
 3. Kemi prezencë ujit në rrugët e brëndshme të fshatrave Shirq dhe Mushan.

Nj.A.Velipojë

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 90 Ha.Kryesisht fshatrat Baks i RI, Luarz. Ças.

 • Tokë e pakultivuar 30 Ha
 • Foragjere të dyta, jonxhe 60 Ha

Nj. A. Guri i Zi

Vazhdon gerryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Mali i Vukatanit, fshati Ganjollë.

Nj.A.Bërdicë

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 180 Ha, konkretesht në fshtrat Trush,Berdicë e Siperme, Berdice e Madhe.

Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Harku i Bërdicës, fshati Bërdicë e Sipërme.

 • Te pakultivuara 40 Ha
 • Foragjere të dyta, jonxhe 130 Ha
 • Grurë 10 Ha

Nj.A.Rrethina

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 55 Ha, në fshati Zues (tokat në fushen e Oblikës)

 • Tokë e pakultivuar 8 Ha
 • Foragjere të dyta, jonxhe 45 Ha
 • Pemtore 2 Ha

-Kërkohet gatishmëri nga ana strukturave të ushtrisë për evakuimin e familjeve dhe gjësë së gjallë që rrezikohen nga uji në fshatin Shirq, Nj.A Dajç, në rast të agravimit të situates.

-Bashkia Shkodër në kushtet e ndodhura, në referencë të Ligjit Nr.45/2019 “Për Mbrojtjen Civile ”, kërkon shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, për Nj.A. Ana e Malit dhe Dajç.

-Kërkohet që nga Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhë të ndërhyet për marrjen e masave për pastrimin e “përroit të kufirit” Muriqan në Nj.A Ana e Malit.

-Kërkohet mbeshtetje me baze ushqimore për gjënë e gjallë ( koncentrat) për NJ.A. Ana e Malit , Dajç dhe Rrethina për një sasi 500 ton.