Ballina Aktualitet Shtyhet me 3 muaj vlefshmëria e kolaudimit për të gjitha llojet e...

Shtyhet me 3 muaj vlefshmëria e kolaudimit për të gjitha llojet e automjeteve

Shtyhet me 3 muaj vlefshmëria e kolaudimit të automjeteve. DPRRTSH sqaron se, me këtë VKM çdo certifikatë aktuale fiton edhe 3 muaj vlefshmëri

Shtyrja e kolaudimit bëhet për shkak se gjatë 2020, pati bllokime qarkullimi. Ndërkaq, shërbimi i ri i kolaudimit po përgatitet për të kaluar nga koncensionari në shtet.

Shtyrje të vlefshmërisë së certifikatave përfitojnë të gjitha llojet e mjeteve.

Exit mobile version