NUK DO TË KETË HARRESË!

Nga Aurel PLASARI

Një tallës i protestave paqësore, një sharës i protestave paqësore, një fyes i protestave paqësore, një bërës pis i protestave paqësore, një shtypës i protestave paqësore, një përdhunues i protestave paqësore, një rrahës i protestave paqësore, një arrestues i protestave paqësore, madje një denigrues fjalacuk i gjithë kritikuesve të politikave të tij, – i ka harruar! – paska kërkuar sot “protesta paqësore”. Me sa duket, prandaj përditë i del nga nënvetëdija shfryrja e ankthshme për harresë: “Harrojeni!” “Harrojeni!” “Harrojeni!”. Jo, nuk do të ketë harresë.
fb a.p.

131391201 1108242222979654 8037320233833861662 n