Skandali i radhës/ Balluku i jep leje minerare kompanisë së krijuar dy javë pas hapjes së garës

Nga BoldNews.al

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka kualifikuar për përdorimin e një zone minerare në Fier, një kompani, e cila u krijua rreth 2 javë pasi ishte shpallur procedura.

Legjislacioni nuk parashikon afate se kur duhet të jetë themeluar një shoqëri për të siguruar të drejtën e shfrytëzimit të zonës minerare. Megjithatë, fakti që kompania e vetme e kualifikuar është regjistruar pas hapjes së konkurrimit ngre një “flamur të ku” mbi procedurën.

Në korrik 2020, Ministria e drejtuar nga Belinda Balluku, shpall njoftimin për procedurën e konkurrimit me objekt “Zona minerare nr.379 (Objekti Poçem), Qarku Fier”.

1 3

Në përfundim të afatit të dorëzimit të ofertave, në 5 Gusht 2020, rezulton se në procedurë marrin pjesë dy kompani, “S.C.2020” dhe “I…”.

Pas shqyrtimit të ofertave, Ministria e Infrastrukturës skualifikon shoqërinë “I…” dhe kualifikon “S.C.2020”, me vendimin e marrë në 4 Shtator 2020.

Të dhënat mbi këtë procedurë bëhen të ditura në një vendim të Komisionit të Prokurimit Publik (KPP), të investuar me një ankim të kompanisë së skualifikuar.

2 2

KPP, pasi shqyrtoi ankimin, vendosi se skualifikimi i shoqërisë “I…” shpk ishte i drejtë, pasi ajo nuk plotësonte një ndër kriteret e përgjithshme bazë, shlyerjen e të gjithë detyrimeve për shpenzimin e energjisë elektrike.

Megjithatë, në vendimin e KPP-së renditen në mënyrë të detajuar, etapat e ndjekura nga Ministria e Infrastrukturës. Gjithashtu, në vendimin e Komisionin e Prokurimit Publik, konstatohet se kompania e kualifikuar është “S.C. 2020”, e cila është krijuar rreth 10 ditë pas shpalljes së procedurës nga Ministria.

LEXO EDHE  Atentati ndaj shefit të Policisë, Gjykata e Shkodrës lë në burg 19-vjeçarin

Kompania e kualifikuar, e sapokrijuar

Kompania “S…C…2000” është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit në 14 Korrik 2020, pra 10 ditë pasi Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpalli njoftimi për paraqitjen e kërkesave për ofertë për konkurrimin për zonën minerare nr.379 në Poçem, Fier.

3 3

Rreth 2 javë pas krijimit, kjo kompani dorëzon ofertën ekonomike për këtë zonë minerare. Oferta e saj duket se ka përmbushur kriteret ligjore, të zbatuara nga Ministria e Infrastrukturës, përsa kohë që ajo është kualifikuar.

Kompania e kualifikuar, megjithëse e sapokrijuar, duket se ka qenë në gjendje që, brenda dy javësh, të përgatisë një ofertë fituese për fitimin e konkursit për zonën minerare në Poçem të Fierit.

Në ligjin nr. 10304, dt. 15.07.2010 “Për sektorin minerar në RSH”, në nenin 5 të tij, parashikohet ndër të tjera se “….Procedura konkurruese duhet të përfshijë, gjithashtu kriteret teknike, financiare të investimit e rezultateve të tij dhe përvojën e konkurruesit në fushën e veprimtarive minerare…”.

Duket qartë që kompania e kualifikuar nga ministria e Ballukut për lejen minerare në Poçem të Fierit nuk e ka përvojën në fushën e veprimtarisë minerare, përsa kohë ajo është krijuar vetëm dy javë pas shpalljes së procedurës.

E, megjithatë, “S….C.2000” duhet të ketë pasur një plan investimi të pranueshëm, përsa kohë është kualifikuar nga Ministria e Infrastrukturës.