Kushtet që duhet të përmbushni për të marrë vizë që të udhëtoni në BE

Deri në fund të vitit 2022, të gjithë shtetasit shqiptarë që dëshirojnë të udhëtojnë në ndonjë prej vendeve të Zonës Shengen do të duhet të aplikojnë dhe të marrin një “ETIAS”

Sistemi Elektronik i Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit (ETIAS) ka për qëllim filtrimin e udhëtarëve që vijnë nga vendet e tjera si përgjigje për të siguruar kufijtë Evropianë.

Heqja ETIAS për vendet e Zonës Shengen është duke u zbatuar nga autoritetet e emigracionit për të forcuar kufirin dhe sigurinë e brendshme, si dhe të mbrojtur rajonin nga sulmet terroriste.

Mbajtësve të pasaportave shqiptare do t’u kërkohet të plotësojnë një aplikim në internet me informacionin e tyre personal në mënyrë që të marrin një heqje elektronike të vizës për Zonën Shengen përpara se të udhëtojnë nga Shqipëria në vendet anëtare.

Si të pajiseni

Procesi për marrjen e një ETIAS për qytetarët shqiptarë është shumë i thjeshtë dhe i shpejtë. Ky sistem i ri konsiston në faktin që qytetarëve do t’ju duhet vetëm rreth 15 minuta nga koha e tyre për të përfunduar aplikimin. Ai mund të bëhet nga çdo smartphone, kompjuter ose tabletë që ka qasje në internet. Rezultati dërgohet menjëherë në adresën e postës elektronike të aplikantit.

Çfarë dokumentesh duhen për të marrë ETIAS?

Një pasaportë, që duhet të jetë e vlefshme për të paktën tre muaj nga data kur udhëtari planifikon të hyjë në zonën Shengen. Nëse pasaportave ju kanë mbetur më pak se tre muaj, ne rekomandojmë të merrni një pasaportë të re përpara se të aplikoni për ETIAS.

Një mënyrë për të paguar tarifën e aplikimit, të tilla si një kartë krediti ose debiti. Një adresë emaili për të marrë njoftime në lidhje me statusin e ETIAS të aplikuesit. Pasi të plotësohen të gjitha këto kërkesa, udhëtarët mund të vazhdojnë me aplikimin e tyre ETIAS.

Procesi i Aplikimit ETIAS për qytetarët Shqiptarë

Aplikimi ETIAS për shqiptarët është i thjeshtë dhe merr më pak se 15 minuta. Aplikimi do t’u kërkojë udhëtarëve disa detaje personale, duke përfshirë;

Emri i plotë

Data e lindjes

Gjinia

Kombësia

Informacion për pasaportën (Numri, data e lëshimit, data e skadimit)

Informacioni i kontaktit (adresa e shtëpisë, numri i telefonit)

Adresa e emailit

Do të ketë gjithashtu një seksion që kërkon detajet e udhëtimit, duke përfshirë pikën e pritshme të hyrjes në Zonën Shengen, si dhe një itinerar të thjeshtë të planeve të tyre të udhëtimit. Udhëtarët gjithashtu do të duhet t’u përgjigjen disa pyetjeve në lidhje me shëndetin dhe sigurinë e tyre, siç janë të dhënat e tyre kriminale.

Përdorimi i drogës
Terrorizmi
Trafikimi i qenieve njerëzore
Udhëtoni në zonat e konfliktit
Historia kriminale
Historia e punes
Informacionet e kaluara evropiane të udhëtimit
Informacione sigurie
Nëse aplikanti zbulohet se ka shkruar informacion të pasaktë ose mashtrues, autoritetet e ETIAS kanë të drejtë të refuzojnë aplikimin. Në këtë rast, aplikanti mund të ri-aplikojë duke përdorur informacionin e saktë.

Në fund të procesit, udhëtarëve do t’u kërkohet të paguajnë një tarifë aplikimi në mënyrë që të paraqesin formularin e tyre. Aplikantët mund ta bëjnë këtë duke paguar me një kartë debiti ose krediti të vlefshme.

Sa kohë duhet për të marrë ETIAS nga Shqipëria?

Megjithëse koha e përpunimit për të marrë një ETIAS për qytetarët shqiptarë është e menjëhershme, ajo mund të zgjasë deri në 72 orë (tre ditë pune) në rast vonesash ose festash zyrtare.

ETIAS është e vlefshme për 3 vjet nga data e lëshimit. ETIAS u jep mbajtësve një qëndrim 90-ditor në zonën Shengen brenda çdo periudhe 180-ditore.