Krimi nga projekt “rindërtimi” në projekt “strehimi”

Fatbardha KADIU

Në 02/2020, pas tre muajsh mbledhje informacioni mbi dëmtimet e shkaktuara nga tërmeti i 26 nëntorit, KM Rama në emër të kësaj fatkeqësie kërkoi nga BE dhe vende të tjera ndihme për “rindërtim”. U morën afersisht 1.2 miliard euro grante borxhe etj.

Sot ministri i tërmetit apo bashkitë respektive nuk i flasin qytetarëve për projektin “rindertim” ashtu siç dhe moren parate nga BE për njerëzit e dëmtuar. Sot ata flasin për projektin “strehim”. Differenca në metra apo para midis “rindertimit” dhe “strehimit” eshte krimi qe po kryen kjo qeveri sot me qytetet e demtuata nga termeti.

Në projektin e “stehimit” mbi 70% e të demtuareve nuk marrin ate pjese të shtepive apo të dyqane e bizneseve qe kane humbur, dhe rreth 50% e të demtuarve perjashtohen nga projekti.

Çdokush që projektoi dhe vazhdon këtë mizori në kurriz të qytetareve meriton ta shoh veten pas hekurave pas 25 Prillit, 2021.