E mori Shqipërinë me 6 miliardë euro borxh, e çoi me 13 miliardë euro borxh

Nga Pano Sako

E mori Shqipërinë me 2.9 milionë banorë, e çoi 2.4 milionë banorë.
E mori Shqipërinë me 35.500 foshnje të lindura në një vit, e çoi në 28.500 foshnje të lindura në një vit.
E mori Shqipërinë me 6 miliardë Euro borxh, e çoi me 13 miliardë Euro borxh.
E mori Shqipërinë me 200 milionë Euro konçesione, e çoi me 2 miliardë Euro konçesione.

E mori Shqipërinë me 450 milionë Euro detyrime të prapambetura, e çoi në 550 milionë Euro detyrime të prapambetura.
E mori Shqipërinë me të gjitha rrugët falas, ka vënë 1 autostrade me pagesë dhe po mendon të bëjë edhe 4 të tjera.
E mori Shqipërinë me 670 km superstradë/rrugë e gjerë, e çoi në 670 km superstradë/rrugë e gjerë.
E mori Shqipërinë kur shpenzohej për arsimin 2.8% e PBB-së, (premtoi ta çonte në 5%), e çoi 2.4%.
Etj.,etj..

Vallahi më të mirë se ai s’kemi ku gjejmë. Askush s’mund ta kishte rrënuar këtë vend më shpejt se ai..