Fasada e hapjes së shkollave!

Ministria jonë e Arsimit, në bashkëpunim me atë të Shëndetësisë paskan marrë vendimin për hapjen e vitit të ri shkollor 2020-2021.

Në pamje të parë vendimin e përshëndes pasi vitit 2019-2020 mbeti pothuaj në fillim, pasi termeti i nëntorit e më pas pandemia e COVID-19 e stopuan.

Unë si mjek po përpiqem të shtroj disa pyetje për minsitritë në mënyrë që të qartësohet publiku:

– A ka ministria e arsimit kapacitete të mjaftueshme materiale si salla, banka, karrige, tabela etj, pasi duhen 3 fishi i tyre për të ruajtur distancimin fizik?

2- A ka ministria e arsimit burime njerëzore e monetare për të përballuar klasat e shumëfishuara në numë për shkak të pandemisë?

Kur, si dhe a do të rihapen shkollat?

Këto vendime zakonisht merren nga qeveritë në diskutim me autoritetet lokale, dhe duhet të marrin në konsideratë shëndetin publik, përfitimet dhe rreziqet për arsimin dhe faktorët e tjerë.

Komiteti i Eksperteve që menaxhon epideminë e COVID-19 në Shqipëri, do të duhej që të bashkëvepronte fort me ministrinë e arsimit si dhe pushtetin lokal, por mesa duket ju intereson më shumë fasada, për të krijuar përshtypjen se gjithçka është OK, paçka në realitet një fillim i pastudiuar i shkollave mund të rezultojë fatal për shendetin e fëmijëve.

Të tjera pyetje:
– Ministritë, Komiteti i ekspertëve, pushteti lokal, a janë të motivuar, a janë të prirur, a kanë aftësitë të marrin veprime të mençura?

-A janë të sigurtë fëmijët tanë nga infeksioni i COVID-19, që të kthehen në shkollë?

Shkollat ​​duhet të rihapen vetëm kur janë të sigurta për nxënësit e studentët.

Për drejtuesit e ministrisë së arsimit është e rëndësishme që ata të fillojnë planifikimin e detajuar tani, në gusht, le të sakrifikojnë pak nga pushimet, për të ndihmuar që nxënësit, studentët, mësuesit dhe stafi tjetër të jenë të sigurt kur kthehen nëpër shkolla si dhe komunitetet të jenë të sigurt për dërgimin e fëmijëve të tyre përsëri në shkollë.

Rihapjet e shkollëve duhet të jenë në përputhje me situatën e përgjithshme shëndetësore të COVID-19 të secilën njësi të pushtetit lokal për të mbrojtur nxënësit, studentët, stafin, mësuesit dhe familjet e tyre.

Disa nga masat praktike që shkollat ​​mund të ndërmarrin përfshijnë:

  • Ambjente të sigurta, higjenizuara e dezinfektuara.
  • Ushqimi të sigurtë, që mund të merret nga shtepia.
  • Kalimi i klasave në hapësira më të mëdha të përkohshme ose jashtë
  • Mbajtja e mësimit me turne n, për të zvogëluar numrin e nxënësve.
  • Uji, sapuni, si dhe objektet e higjienës duhet të jenë një pjesë thelbësore e shkollave që rihapen.

Administratorët duhet të shikojnë mundësi për të përmirësuar masat e higjienës, duke përfshirë larjen e duarve, paraljmërimet me shkrim për problemet e frymëmarrjes (d.m.th. kollitjen dhe teshtitjen në bërryl), masat distancuese fizike, procedurat e pastrimit të objekteve dhe praktikat e sigurta të marrjes së ushqimit.

  • Mësuesit gjithashtu duhet të aftësohen për të kontrolluar distancën fizike dhe praktikat e higjenës shkollore.

Qeveria do të hapë shkollat, dhe në pamje të parë (fasada) duket OK, por duhet të na heqë frikën duke na sqaruar, pasi me arrogancën që i karakterizon vetëm se na shkatojnë ankth për shendetin e fëmijëve!

Ilir ALLKJA, mjek

1 39