Shifra dramatike: 49% e të rinjve deklarojnë se kanë humbur vendin e punës

Dita Ndërkombatëre e Rinisë, i gjen të rinjtë në Shqipëri, më të varfër, më të dhunuar dhe në gjëndje ekonomike edhe më të mjerë se një vit më parë. Raporti i përvitshëm Kombëtar “Rinia në Shqipëri 2020“, i CRCA/ECPAT Shqipëri dhe Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë, evidenton problemet më madhore dhe sfidat me të cilat janë përballur të rinjtë përgjatë këtij viti.

Raporti sjell shifra dhe fakte mbi situatën tepër shqetësuese të të rinjve në Shqipëri. Ai bazohet në analizën e të dhënave dhe statistikave të institucioneve shtetërore, raportet dhe studimet e organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe një pyetësor kombëtar me të rinjtë të zhvilluar gjatë periudhës së mbylljes së detyruar të Shqipërisë për shkak të pandemisë globale të Covid-19.

Të dhënat kryesore të Raportit, sipas njoftimit zyrtar. tregojnë se:

Shqipëria ka 661,365 të rinj dhe të reja të grupmoshës 15-29 vjeç, të cilët përbëjnë 23,2% të popullsisë.
49% e të rinjve deklaruan se ata ose një familjar i tyre, humbën vendin e punës gjatë pandemisë;

88% e të rinjve deklaruan se vajzat dhe gratë ishin viktimat kryesore të dhunës, gjatë pandemisë;
92% e të rinjve deklaruan se nuk kanë përfituar asnjë lloj ndihme nga Qeveria gjatë mbylljes së detyruar;
63 % e të rinjve konfirmojnë dhunën e shtuar në familje gjatë po të njëjtës periudhë.

Raporti bazohet ndër të tjera edhe në të dhënat e mbledhura nga institucionet shtetërore. Ato përcjellin realitetin se të rinjtë në Shqipëri vazhdojnë të largohen nga vendi, duke kërkuar një jetë më të mirë. Sipas Raportit:

Gjatë 10 viteve të fundit janë larguar nga Shqipëria mbi 140,000 të rinj e të reja.
Papunësia e të rinjve vazhdon të mbetet një ndër sfidat kryesore të të rinjve: thuajse 51% e të rinjve nuk janë as në marrëdhënie pune dhe as në ndjekje të një kursi apo trainimi profesional;

Të diplomuarit, vuajnë papunësinë më të madhe në Shqipëri, ku respektivisht sipas të dhënave të INSTAT, gjatë vitit 2019, rreth 14,4 % e të rinjve me arsim të mesëm dhe 12,3 % me arsim të lartë vujanë papunësinë;

Kriminaliteti i të rinjve në Shqipëri zë 36% % të të gjithë krimeve të ndodhura në vend (sipas Ministrisë së Drejtësisë).
3 vajza në ditë, denoncojnë dhunën në familje. Sipas INSTAT, vetëm gjatë vitit 2019 1044 vajza dhe gra denoncuan dhunë në familje pranë policisë së shtetit.

Raporti i 3-të Kombëtar “Rinia në Shqipëri 2020” ka si qëllim kryesor evidentimin e problemeve të të rinjve, duke analizuar dhe duke informuar të rinjtë dhe të rejat, publikun dhe institucionet shtetërore në vend, mbi situatën e tyre përgjatë këtij viti. Raporti sjell në vëmendje të institucioneve vendimarrëse nevojën për t’u angazhuar në dialog të qëndrueshëm me të rinjtë kudo në Shqipëri, për të ndërtuar politika dhe programe që iu përgjigjen kërkesave të të rinjve. Raporti përmban rekomandime drejtuar Kuvendit, Qeverisë, ministrive të linjës, si dhe partive politike e Bashkive në Shqipëri.

Raporti Kombëtar “Rinia në Shqipëri“, një publikim i CRCA dhe ANYN që nga viti 2018, tashmë është kthyer në një traditë të përvitshme për bërjen publike të gjendjes të të rinjve në vend.

“MONITOR”