Drejtori i Shkollës së Magjistraturës punëson edhe gruan në shkollë, shkeljet skandaloze

Sali BERISHA

Arben Rakipi kthen Shkollën e Magjistraturës në zyrë avokatie familjare dhe çiflig familjar. Skandal i rëndë në drejtësi. Askush nuk reagon.

Arben Rakipi është emëruar drejtor i Shkollës së Magjistraturës, por në të njëjtën kohë punon si avokat dhe drejton zyrën ligjore “Rakipi & partners”, me nipt: M01908027N.

Ligji nr. 115/2016, i miratuar nga Parlamenti me konsensus thotë që “funksioni i Drejtorit të Shkollës së Magjistraturës është i papajtueshëm me çdo funksion tjetër publik, anëtarësimin në partitë politike apo pjesëmarrjen në veprimtaritë e tyre, ose kryerjen e çdo veprimtarie tjetër fitimprurëse, me përjashtim të mësimdhënies dhe veprimtarive me natyrë shkencore”.

Por, Arben Rakipi nuk pyet për ligj. Këshilli Drejtues i Magjistraturës nuk e shkarkon, pasi Rakipi i ka mbuluar me para.

Rakipi zyrën e tij të avokatisë e ka zhvendosur në Shkollën e Magjistraturës. Nga dera e shkollës del dhe shkon duke përfaqësuar klientët e tij në gjykata dhe prokurori.

Gjyqtarët dhe prokurorët që japin vendime për klientët e Rakipit, Rakipi i ka punësuar tek shkolla që drejton si pedagogë.

Në konflikt interesi, Rakipi ka punësuar edhe gruan e tij në Shkollën e Magjistraturës, Vilma Rakipi.