Mjekësia falas, një tallje me votuesit më të varfër të rajonit!

Nga Ilir ALLKJA

Qeveria e Shqipërisë, gjoja qeveri socialiste, shpenzon shumë më pak para për shtetasit e saj se sa vendet fqinjë.

Ndërsa populli nxjerr nga xhepi shumë më tepër para per të paguar nëpër spitale se sa fqinjët e tij.

*Të dhënat në grafikun e mëposhtëm janë marrë nga raporti i fundit i Bankës Botërëre.

1 11