Ballina Ekonomi “Makinat e luksit” më shumë dëmshpërblime në rast aksidenti

“Makinat e luksit” më shumë dëmshpërblime në rast aksidenti

ÇMIMI I TPL-SË I NJEJTË ME AUTOMJETET E TJERA, NË SHTET PAGUAJNË TAKSA MË TË LARTA.

Erjona KODRA

Të gjithë ata persona që zotërojnë makina luksoze, duke filluar nga viti 2017 paguajnë më shumë taksa në shtet se sa pjesa tjetër e qytetarëvë që zotërojnë makina të thjeshta.

Sipas ligjit për “Taksat Kombëtare”,”automjet luksoz” konsiderohet autovetura deri në 6+1, e cila plotëson të paktën njërin nga kushtet e mëposhtme:

– të ketë cilindratën të barabartë ose më të madhe se 3000 cm3;
– ose vlerën/çmimin të barabartë ose më shumë se 5 000 000 lekë.
Mbi makinat luksoze zbatohet taksë regjistrimi në masën 70 000 lekë dhe taksë e përvitshme në masën 21 000 lekë.

Kjo me parimin “I pasuri paguan më shumë se i varfëri”.
Por kjo logjike nuk ndiqet nga kompanitë e sigurimeve në rastin e çmimeve të TPL-së.
Konkretisht,për makinat e luksit paguahen çmime tëTPL-së thuajse njësoj si makinat per makinat e normale apo edhe të vjetra.

Për shembull,për një automjet nga 1901 kubik deri ne 2200 kubik ( B1/2.8 , me vit prodhimi mbi 15 vite) cmimi i TPL-sëështë 17,302 lekë, ndërkohë që për një makinë luksi nga 3001 kubikëderi 3500 kubikë (B1/2.21, me vit prodhimi

Exit mobile version