Supervjedhje prej 115 milionë euro bizneseve nga OSHEE!

Sali BERISHA

-Me faturimin aforfe te urdheruar nga Edvin Hajduti OSHEE do ti vjedhe biznesit 115,000,000 euro!
-De facto me shume se sa u jepet ndihme!

-Faturimi aforfe nuk ka asnje lidhje me covid 19!
Por ate e urdheroi Edvin Hajduti per te siguruar keshtu parate qe u takojne bizneseve nga mbyllja e detyruar. Megavjedhje!

Thirrja ime per biznesin ngihuni kunder kesaj skeme te rrjepjes tuaj!

Lexoni denoncimin e ekspertit dixhital te fushes! sb

Pershendetje Zoti Berisha! Nga te dhenat e sakta te arketimeve nga OSHEE per periudhen mars-korrik te vitit 2019 jane: 221,726.450 euro.

Konsumatori familiare ka masen 48%. Konsumatori privat, buxhetore dhe jobuxhetorese pashku ka masen ne 52% . Te ketij arketimi per te njejten periudhe .

Vendimi i entit rregullatore te energjise per lejimin e faturimit aforfe nuk ka te bej fare me problemin e COV 19, por eshte ceshtje financiare.

Po te behet nje llogaritje e thjeshte e % se konsumit te konsumatoreve jo familiare rezutone qe mbifaturimi per periudhe e larte permendur te jete ne vleren 115,000,000 euro.
Per me ne detaje nese deshiron te keni nje shpjegim ngelem i hapur.
Me konsiderat,