Itali, Conte merr në mbojtje biznesin e madh dhe të vogël, dekreti që zeron taksat

Këshilli i Ministrave në Itali ka miratuar një paketë rregullash që synon të garantojë bizneset “të mëdha, të mesme dhe të vogla”, thotë kryeministri Giuseppe Conte – një mbështetje “e fuqishme” i burimeve të të ardhurave që do ndihmojë në përballimin e krizës.

Këtu janë masat e përfshira në dispozitë. Përfitime edhe për shkollat:

Shtyrja e pagesave:

Qeveria pezullon “pagesa të ndryshme të taksave dhe të sigurimeve shoqërore” që peshonin bizneset; dhe disa “mbajtje” që binin mbi kokat e punëtorëve të vetëpunësuar (midis prillit dhe majit). Për momentin, shteti po heq dorë nga mbledhja e 10 miliardë eurove.

Në veçanti, taksat e mbajtura në pritje arrijnë afërsisht në 4.3 miliardë (2.536 miliardë për muajin Prill, përfshirë 950 milion tashmë të pezulluara me dekretin Cura Italia, dhe 1.771 miliardë për muajin maj, përfshirë 79 milion tashmë të pezulluara). Në këto shuma, TVSH-ja do të shtohet për 4.48 miliardë (2 miliardë për muajin prill dhe 2.432 miliardë për muajin maj).

Tabelë në institucione:

Pas monitorimit, dekreti ndan 85 milion € për shkolla. “Burimet që mund të shpenzohen menjëherë,” thotë Ministrja e Arsimit Lucia Azzolina,shkruan La Reapubblica, transmeton Faxëeb.al.

Nga këto 85 milion, shtatëdhjetë do t’i lejojnë institucionet të blejnë “tableta dhe PC” në mënyrë që të organizojnë më mirë mësimin në distancë. Përfituesit do të jenë “studentët më të varfër. Ne duhet të garantojmë – shton ministri – të drejtën kushtetuese e qasjes në shkollë”.

Siguria kombëtare

Kompanitë italiane, të dobësuara nga stuhia ekonomike, rrezikojnë të bëhen pre e gjigandëve ndërkombëtarë. Për të kundërshtuar “ngjitjet armiqësore”, qeveria ngre murin mbrojtës të siguruar nga standardet e arta të fuqisë. Mbrojtja gjithashtu do të prekë kompanitë aktive në sektorët “financiar, energjetikë, transport, ujë, siguri ushqimi, bujqësi”.

Nënsekretari për Kryeministrin, Riçardo Fracarro thotë: “Nga ky moment, Shteti do të jetë në gjendje të bllokojë blerjet e kompanive që shprehin interesin kombëtar. Ky moment i vështirësisë nuk do të përkthehet në një mundësi për të pre e pëlhurës prodhuese italiane”.

Fondi Qendror i Garancisë

Mijëra biznese dhe profesionistë kanë luftuar gjithmonë për të marrë kredi sepse nuk mund të ofrojnë garanci në këmbim (siç është pasuria e paluajtshme). Për këtë, burimet kombëtare dhe evropiane financojnë një fond Qendror për Garanci, i cili ofron mbulim publik të kredive të dhëna nga bankat, kompanitë e lizingut dhe ndërmjetësit financiarë.

Tani dekreti i qeverise thjeshton procedurat, alokon burime të reja dhe zgjat shumën mesatare të kredisë. “Në disa raste huadhënësit – thotë Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Patuanelli – do të jenë në gjendje të japin para, madje pa pritur edhe një hap përpara nga Fondi Qendror i Garancisë”.

“Do të jetë e mjaftueshme për të demonstruar se keni kushtet, që keni një numër të TVSH-së, deklaratën e fundit të taksës, deklaratën e fundit të pagesës së taksës për të marrë kredinë”, sepse “garancia bëhet automatike”. Ky mekanizëm futet për ndihmë deri në 25 mijë €, për të cilat garancia do të jetë në pronësi të plotë të Shtetit.

Shumat e ndihmës

Në përgjithësi, Fondi Qendror i Garancisë forcohet me një injeksion të likuiditetit prej 1.5 miliardë eurosh. Në këtë mënyrë, audienca e përfituesve do të përfshijë kompani me deri në 499 punonjës. Kreditë (me një maturim deri në 6 vjet) – për shuma deri në 800 mijë euro – do të garantohen 100% (90% nga shteti dhe 10% nga Confidi). Kredi deri në 5 milion € do të përfitojë nga një garanci 90%.

Fondi i ri Sace

“Tani – shpjegon Ministri i Ekonomisë, Guatieri – ne po krijojmë një grup pune që do të krijojë një fond të dytë brenda disa ditësh”. Rezervuari i ri do të drejtohet nga Sace, krahu operativ i Cassa Depositi e Prestiti, një kompani e specializuar në sigurime dhe mbi të gjitha sektorin financiar.

Në mënyrë të veçantë, fondi i ri do të japë garanci “për bankat, institucionet financiare kombëtare dhe ndërkombëtare dhe subjektet e tjera të autorizuara për të ushtruar kredi”. Këto garanci mund të arrijnë deri në 200 miliardë €, “nga të cilat të paktën 30 miliardë € do të mbështesin ndërmarrjet e vogla dhe të mesme” (përfshirë punëtorë të vetëpunësuar dhe mbajtës të TVSH-ve të vetëpunësuar “).