Vendimi i çmendur Rama-Çuçi për të pastruar mishin 40 vjeçarë nga frigoriferët e Brazilit

Mund të konsiderohet si një vendim i çmendur i nxitur nga milionat e eurove që marrin si ryshfet Rama dhe Çuçi nga importuesit e mishit. Nga javët e ardhshme mishi nga Brazili do të importohet pa kontroll.

Ndërsa në kohën e qeverisë së PD importi i mishit nga Brazili duhet të ishte çertifikuar me standardet e BE, tanimë do të pranohet pa asnjë lloj kontrolli. Kjo nënkupton se mund të hani edhe mish që qëndron në frigoroferët e Brazilit prej 40 vitesh.

Shqipëria rrezikon seriozisht infeksionin nga Salmonela në mish teksa është hequr kontrolli i detyruar i mishit nga Brazili i vendosur me urdhër ministri në 2017, pavarësisht se rastet e infeksionit të zbuluar janë rritur rreth 20 herë.

Në Prill 2017, Ministri i Bujqësisë i asokohe, në reflektim të informacioneve të ardhura nga Ministria e Puneve të Jashtme mbi situatën alarmante të prezencës së Salmonellës në mishin e prodhuar nga stabilimentet e Brazilit, nxorri Urdhërin Nr. 131 “Për kontrollin e ngarkesave të produkteve me origjinë shtazore të importuara nga Brazili, në Pikat e Inspektimit Kufitar” me anë të të cilit sanksiononte marrje mostre nga çdo ngarkesë mishi të importuar nga Brazili për kontroll laboratorik.

Gjatë vitit 2017 importuesit kanë sjellë 236 ngarkesa në portin e Durrësit në të cilat AKU ka marrë mostra për çdo ngarkesë për analizim nga ISUV dhe vetëm 1 prej mostrave ka rezultuar me prezence mikrobike Salmonellë dhe janë kthyer në vendin e origjinës.

Gjatë vitit 2018 AKU ka kontrolluar 441 ngarkesat e ardhura me mish dhe ka marrë mostrat përkatëse për analizim nga ISUV nga të cilat 8 prej tyre kanë rezultuar me prezence mikrobike Salmonelle dhe janë kthyer në vendin e origjinës.

Gjatë vitit 2019 AKU ka kontrolluar 273 ngarkesat e ardhura me mish dhe ka marrë mostrat përkatëse për analizim nga ISUV nga të cilat 19 prej tyre dhe janë kthyer në vendin e origjinës.

Shifrat e mësipërme tregojnë qartë se kemi të bëjmë me një situatë alarmante (gjatë 2 viteve të fundit, incidenca e prezencës së Salmonellës në mishin e importuar nga Brazili është 4-fishuar), për të cilën çdo person normal do të arrinte në përfundimin se kontrollet mbi produktet nga importi duhen perforcuar për të ruajtur tregun shqiptar nga ndotja me produkte ushqimor të pasigurta.

Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Bledi Çuçi ka firmosur një urdhër të ri (Urdhëri nr. 31 i datës 22.01.2020) me te cilin modifikon Urdhërin nr. 131 të 2017 duke hequr detyrimin ligjor për kontroll/marrje mostre nga çdo ngarkesë mishi nga Brazili dhe e lë në dorë të inspektorit të Pikës së Inspektimit Kufitar të marrë mostër të rastësishme sipas një planit vjetor marrje mostrash në Pikën e inspektimit kufitar.

Praktikisht, Ministri i Ushqimit Çuçi me këtë urdhër ul nivelin e kontrrolit në kufirin shqiptar dhe hap portat duke lejuar që në tregun shqiptar të hyjë çdo lloj pisllëku nga importi.

Me heqjen (në rastin më të mirë reduktimin e frikshëm) të kontrollit të mostrës për mishin e importuar nga Brazili, Ministri Çuci (Urdhëri nr. 31 date 22.01.2020) redukton ndjeshëm efektivitetin e sistemit të sigurisë ushqimore duke krijuar premisa për pasoja skandaloze për shëndetin e konsumatorit, kjo për arsye se: numri i mostrave që do të merren në PIK për produktet e mishit nga Brazili është shumë më i vogël në krahasim me numrin e ngarkesave që importohen (rreth 4 here me pak).

Marrja e mostrës (në cilën ngarkesë apo të cilit subjekt) lihet në gjykimin e inspektorit gjë që lë shumë për të dëshiruar për aftësitë dhe etikën profesionale të tyre si edhe lidhjet që kanë me subjektet importues, pra i gjithë procesi do jetë fiktiv dhe lehtësisht i manipulueshëm.