Celulari dhe Wi-Fi, dëmtojnë shëndetin më shumë se duhani

Mobile phone addiction - couple is texting and browsing in the bed

Ndoshta nuk e kuptojmë, por jemi duke u bombarduar çdo ditë nga frekuenca të padukshme që dëmtojnë shëndetin tonë fizik dhe mendorë

Fusha ElektroMagnetike (FEM) mund të përfshijë frekuenca që janë të shëndetshme, si Dielli.

Por, gjatë shekullit të fundit kemi pasur një shpërthim ekspozimi ndaj frekuencave të panatyrshme, të cilat janë rritur mbi një miliardë. Sa herë që përdorim telefonat celularë, kompjuterë, apo Wi-Fi, ne jemi të ekspozuar ndaj këtyre frekuencave të rrezikshme.

Në vitin 2011 Organizata Shëndetësore Botërore klasifikoi telefonat si shkaktari kancerogjen i Klasës A. Në studimin e vitit 2018 i financuar nga Instituti Nacional Shëndetësor SHBA vërtetoi se shkakton kancer.

Duhet të kuptojmë se nga fusha elektromagnetike të shkaktuar nga këto frekuenca dëmtojnë shëndetin, kanë të njëjtin efekt si rrezatimi X.

Ekspozimi ndaj rrezatimin të telefonave dhe Wireless, rrit rrënjësisht rrezikun për sëmundje kronike si: kancer, sëmundje të zemrës, aritmi të zemrës, diabet, artrit, katarakt, dhe shumë të tjera.

Aq më keq Programi SpaceX Starlink planifikon të vendosë 42,000 satelitë afër tokës për të mbuluar plotësisht tokën me rrjetin 5G. Që do të thotë katër herë më shumë sesa ato që kemi momentalisht.

Politika aktuale botërore ka hall që të mos spiunohen nga kompanitë që vendosin këto sisteme 5G, dhe jo për të na mbrojtur nga rreziqet e shumta të përmendura më lart.

Pasojat nga përdorimi i këtij sistemi janë ekuivalente sikur të pimë duhan. Cigarja e shekullit 21. Metoda më e mirë për tu mbrojtur nga këto rrezatime/rreziqe është dieta ndaj tyre.