Ballina Politikë Siguria e qytetarëve, emergjencë dhe prioritet nr.1në platformën e qeverisjes Basha!

Siguria e qytetarëve, emergjencë dhe prioritet nr.1në platformën e qeverisjes Basha!

Gjeneral ® Piro AHMETAJ
këshilltar për sigurinë kombëtare të PD

Së pari,qytetarët ende po evuajnë në “kurrizin e tyre”reagiminprapagandistik të pushtetit pas-tërmeteve 2019, çka fatëkeqësisht mbetet prova egjallë e pa-përgjegjshmërisë shtetërore, por edhe edështimit të efiçencës së sistemit, institucionevedhe mekanizmave të sigurisë kombëtare.

Po ashtu, qytetarët e panë me sytë e tyremungesën “ulëritese”të kapaciteteve (buxhetit, pajisjeve bashkëkohore, stërvitjeve, masave të integruara), të reagimit,si dhe qasjes cinike të Qeverisjes-Rama, përkundër nevojave jetike që kanë qytetarët e prekur nga tërmetet.
Kjo keq-katandisje e sistemit, vlen për ta përsëritur edhe më fortë, respektin e merituar për vetëmohimin e pa-çmuar të personelit të emergjencave civile, ushtarakëve, policisë së shtetit, shëndetësisë, si dhe krenarinëlegjitime për solidaritetin mbarë-shqiptar.

“Të hyftë vedi në qejf” =të mallkojnë me “mençuri” shkodranët. Kështu, Kryeministri më i pa-përgjegjshëm në historinë 108 vjeçare të shtetit shqiptar,ka keq-dështuar në qasjenbolshevike për modernizimin e sistemit të sigurisëkombëtare, duke vënë në pikëpyetje kritike aftësitë operacionale tëstrukturave shtetërore, përgjegjëse për sigurinë e jetes dhe pronës sëqytetarëve.
Tëfokusohemi te sisetmi i emergjencave civile. Si një ndër ekspertët teknik, nuk mundem ta lë pa e përmendur se,në vitin 2009, me ekpertizën e ekipit amerikan (CUBIC), si dhe mbështetur në ekperiencën e Italisë, Austrisë, Sllovenisë, etj, Qeveria, ngriti Njësinë/Brigadën e Mbrojtjes Rajonale (BrMR), një kapacitet/aset me peshëkombëtare (as a force provider).

Po ashtu, mbështetur në konceptin e gjenerimit (roster) u ngritën Qëndra të Mbështetjes Rajonale (reagimit të menjëhershem), të shtrira në të 12 qarqet dhe territorin e RSH.
Kështu, Qeveria demokratikekishte jo vetem njëprojekt kombëtar por edhe programe bashkëpunimi me Italinë, Austrinë, Gjermaninë, etj, me qëllimmodernizimin ekapaciteteve të evidentimit, lajmërimit, masave parandaluesesi dhe tëpërmirësimit të eficences së reagimit, për t`u gjendur menjëherë te qytetari/ët i/e prekur nga fatkeqësitë e natyrës.

Kjo qasje, u provua me sukses nëpërmbytjet në Shkodër (2012), me përkushtimin, përgjegjshmërinë, menaxhimin dhe reagiminshëmbullor të shtetit, pasi nga Kryeministri, deri te punonjësit e thjeshtë, gjendeshin nga toka, ajri, deti“te qytetari dhe për qytetarin”.
Nuk “shpikëm rrotën”, por garantoj se ishte një plaftormëe sigurtëdhe një përvojëshumëe mirë qëduhej të përmirësohej, por kurrësesi nuk duhej të shkatërrohej, sikundëredhe ndodhi….!

Por fatkeqësisht, pa vlerësim strategjik dhe asnjë arsye të shëndoshë shtetërore, ky sistem dhe kapacitet kombëtar u “shkri (pre me spatë nga i forti i lagjes ) nga Qeveria-Rama, që në vitin 2014.

Presidenti i Republikes, nën përgjegjësinë kushtetuese të KPFA, nuk e miratoi dhe kërkoi vlerësime zyrtare shtesëpër këtë “dalldisje”. Por,kamikaze-ministra, etj,kakarisnin se: “në kohë paqe Komandant Suprem është Kryeministri, pra vetë “udhëheqësi legjendar”, Kryetari i Partisë, ai edhe Komandant edhe Komisar (2K)!. Turpëruan dynjanë. Gjykata Kushtetuese e rrëzoi këtë“deformim të pusht-etit”, por ishte vonë, dëmi ishte bërë, ndërsa pasojat po vijojnë…!
Konkretisht, objektet, infrastruktura kritike të FA, si dhe burimet ktitike të mbrojtjessë RSH, doriviteshin me proçedura ‘sekret”, si p.shrreth 5 hektarë sipërfaqe te “rrapi i treshit”, ish-vend dislokimi i Br.M.R (përgjegjëse për emergjencat civile), i`u dorovitpashallarëve të kuq,tëKlubit Sportiv “Partizani”, që siçbesoj e dinëmbarëshqiptaret,“rastësisht, krejt rastësisht”, drejtohet nga vllai i Kryeministrit-gallataxhi.

Po ashtu, ri-sjell në kujtesë se, Drejtoria e Emergjencave Civile, e ngritur me rekomandimin dhe ekperiencat e vendeve të NATO-s, në vitin 2018, me VKM të këtij Kryeministri të paditur kjo strukturë kombëtare u transferua nga Ministria e Brendshme në Ministrinë e Mbrojtjes, duke deformuar parimet bazë të BE dhe NATO-s mbi emergjencat civile; rekomandimet e ekipit të USA në Rishikimin e Mbrojtjes 2013; u kthyen si “barrë shtesë” për buxhetin e mbrojtjes (duke e zbrituer ne me pak se 1 % çdo vit të 7 vitet e qeverisjes-Rama); dëmtuan rëndë aftësitë operacionale, pritshmëritë dhe besimin e qytetarëve te sistemi i Emergjencave civile në RSH.

Për reference: “në asnjë nga 28 vendet e Aleancës, emergjencat civile nuk janë në vartësi të MM dhe as pjesë e FA. Me fjalë të tjera, “fanar ndriçues” me në krye, vetë KryeKomisar– Rama”!

Së dyti, fatmirësisht, pas tërmetit, Kryetari i Opozitës,nga dita e parë dhe 24/7 në vijim, demonstroi/onqasje perëndimore, përulësi shëmbullore dhe përgjegjshmëri të lartë shtetërore: “ZERO prapagandëpolitike me fatkeqësitë e qytetarëve. Të gjithë në këmbë, solidaritet të pakursyer dhe pakushtëzuar. Në krah të njerëzve që kanë humbur të afërmit e shtrenjtë, qytetarëve që janë të dëmtuar rëndë nga ky termet i frikshëm, për të menaxhuar panikun, inventarizuar pasojat, mirë-adresuar sipas prioriteteve dhe integruar me përgjegjësi dhe përulësi të lartë shtetërore masat përkatëse deri në tejkalimin e pasojave”!
Ponë këte kuadër, Kryetari PD-BASHA, realizoi një vizit2 ditore në Itali. Përveç takimeve me Autoritetet e larta politike dhe shtetërore, sipërmarrës të kompanive prestigjoze, gjeneral (r) etj,nëQëndrën e Mbrojtjes Civile të rajonit tëFriuli Venezia Giulia, drejtuesit e Sajna prezantuan sistemin e Mbrojtjes Civile kombëtare si dhe lokale, në 20 rajonete Italisë.

Eshtë e ditur gjerësisht se, ky modelështënga më të mirënjohurit,jo vetëmnë Itali, por në Ballkanin perëndimor, në BE, NATO, UN: “përefiçencën shëmbullorenë dobi tësigurisësëqytetarëve, stabilitetit demokratik dhe propsopritetit të shoqërisë”.
Në nivelin kombëtar drejtohet nga Departamenti i Mbrojtjes Civile, në vartësi të Këshillit të Ministrave, ndërsa në nivelin operacional ka 20 qendra rajonale, në të gjithë territorin e Italisë.
Sistemi është i mbështetur në decentralizimin e përgjegjësive. Kështu, në 20 rajonet, prefekturat kanë përgjegjësinë shtetërore, që me buxhetin e tyre të zhvillojnë kapacitete për evidentimin, lajmërimin dhe përgjigjen e menjëhershme ndaj listës së kërcënimeve të natyrës, etj.
Më tej, mbështetur në konceptin e gjenerimit (+ vullnetar),të gërshetuar me strukturat e tjera, të reagojnë sipas peshës së rreziqeve të pritshme për territoret respektive që ato shtrihen/mbulojnë.

Kjo qëndërështë shumë e njohur për me eficencënnë dobi të qytetarëve tërajonit Friuli Venezia Giulia dhe jo vetëm. Përgjegjëse për monitorimin 24/7, si dhe “në kohë reale” kur ka situata/emergjenca, i paraqet autoriteteve lokale, pikturën e integruar me vlerësimet mbi situatën konkrete, peshën e rreziqeve, prioritetet (nr. 1- jeta e qytetarëve); planet e nevojave dhe të gjenerimit të përshkallëzuar të kapaciteteve sipas llojit dhe përshkallëzimit të emergjencës.
Pa-mëdyshje, modeli funksional i Italisë, Sllovenisë, etj,na shërbyenpër të kuptuar domosdoshmërinë kritike që ka përmirësimi i sistemit dhe eficencës për përballjen e qytetarëve dhe shoqërisë në rastet e fatkëqësive natyrore, industriale, epidemitë, ambjentaliste, etj.

E thënëmë qartë, nëkëndvështriminstrategjik, vendi dhepërmirësimi i starndardeve tësigurisë sëqytetarëve kanëdomosdoshmëri jetike modernizimin e sistemit dhe mbi të gjitha përmirësimin e eficencës se kapaciteteve për përballjen me kërcenimet (emergjencat) në rastet e fatkeqësive natyrore, industriale, epidemitë, ambjentaliste, etj.
Së fundmi,nga ky funksion, dëshiroj të bëj publike 2këshillat strategjike, sot për Kryetarin e PD, dhe nesërpër Kryeminitrin-BASHA:

1.“Ka barrën dhe përgjegjësinë historiketë përgatitisë, konsultojë gjerësisht, prezantojëmbarë-shqiptarëve, të programojë si prioritet nr. 1, si dhedetyrimintëmiratojë me konsensusnjë PLATFORMË-BESIMI përtransformimin rrënjësor të sistemit të Sigurisë Kombëtare, me qëllim: “modernizimin e qasjeszyrtare (SSK), strukturave, paisjeve dhe kapaciteteve operacionale; depolitizimin, rikthimin e integritetit dhe motivimit të personelit; përmirësimin rrënjësor të stërvitjeve, aftësive dhe kulturës së bashkëpunimit mes strukturave përgjegjëse shtetërore, në interes të sigurisë së jetës, pronës, dinjitetit dhe prosporitetit të qytetarëve; garantimin e stabilitetit demokratik, rikthimin e Shqipërisë te “zgjedhjet pluraliste” dhe vlerateuro-artlantike; mbrojtjen dhe zhvillimin e interesave kombëtare; përmbushjen e detyrimeve dhe rikthimin e vendit të merituar të RSHnë NATO”.

2. Ndërsa, për më konkretisht emergencat civile,si një ndër projektet (sfidat) kritike të platformës-Basha për Sigurinë Kombëtare, me objektiv: “ri-ngritjene sistemit te mbrojtjes civile,me concept të decentralizuar, qasje struktura, infrastruktura, paketë ligjore, kapacitete dhe rregulla angazhimi të integruara”. Për sa strukturën, nuk do na duhet të shpikim rrotën, por mbështetur në ekperiencën e RSH, si dhe modelete Italisë, Slovenisë, Austrisë etj: “(a) ri-ngritjen e një departmenti në vartësi të KM; (b)3 baza llogjistike (force provider)në të gjithë territorin në vartësi të MM, si dhe(c)12 Qëndra të Mbrojtjes Civile, në vartësi të Prefekturave”.


Po ashtu, dëshiroj ta përmbyll, duke përsëritur edhe më fortë se,qëllimi i kësaj platformë- shprese, nuk ështëthjesht tëkrahasojmë as zëvendësojmësi Kryeministër, gallataxhiun-RAMA me leader-in perëndimor BASHA, pormbetet emergjencë kombëtare, mision i PDdhe sfidë e mbarëshqiptarëve për të shpëtuar demokracinë, qytetarët dhe vendin nga kthetrat e pusht-etit të vjedhur (pa votuar); strukturave të dështuara dhe institucioneve të kapura nga interesat e oligarkisë politike, ekonomike, krimit të organizuar, korrupsionit dhemafjes mediatike. Mbi të gjitha, duke bërë diferencënnë ushtrimin me vision dhe përulësi të përgjegjesive shteterore, ndaj sigurisë së qytetarëve, intergrimit të vendit në BEdhe interesave mbarë-kombëtare.

Gjeneral ® PiroAHMETAJ,
Zëvendës President i Këshillit të Atlantikut, si dhe ish:
Këshilltar i Mbrojtjes/Ushtarakpër dy President të Republikës;
Zëvëndës Shef i Shtabit të Përgjithshëm të FA;
Përfaqësues Kombëtar në Komandën Supreme të NATO-s.

Exit mobile version