Gafat dhe paaftësitë e dukshme në mbledhjet e Këshillit Bashkiak monist në Mat

Denisa VATA

Në mbledhjen e parë ndryshuan buxhetin pa e shqyrtuar në komisionet e këshillit më parë dhe pa u konstituuar akoma komisionet. Në mbledhjen tjetër të rradhës nuk ndryshuan vendimin që ishte në fuqi për numrin e punonjësve nëse e kishin problem por miratuan vendim të ri. Pra sot janë në fuqi dy vendime.

Së fundmi nuk e mbledhin fare këshillin pasi ju duket e tepërt dhe vendosin vetë stacionet e qëndrimit të autobusëve ku në fakt duhet VKB.

Mendojnë se do jenë pafundësisht në pushtet.

Por auditimit për shkelje të ligjit nuk i shpëton askush.

p.s :Duhet riintegruar Këshilli Bashkiak me gjasa.