Kuri, gështenja japoneze që bën mrekulli kundër rënies së flokëve

Gështenja japoneze e ujit, Kuri, është bimë që rritet në pellgje dhe liqene. Dhe, sipas studimeve të reja, kjo është pema që po flitet se ka potencial për trajtimin e rënies së flokëve te dy gjinitë.

Studimi i ri i kryer nga ekspertët e universitetit Hannam thotë se ekstrakti i pemës e rritë numrin e qelizave që janë përgjegjëse për rritjen e flokëve.

Dhe, duke i forcuar këto qeliza, stimulohet rritja e flokëve dhe parandalohet rënia e tyre.
“Ambienti modern i jetesës është mjaft stresues dhe e ka rritur numrin e njerëzve që ballafaqohen me rënie të flokëve, prandaj edhe është rritur interesimi për trajtimin e rënies së flokëve.

Është kruciale të identifikohen ilaçe të reja që mund ta promovojnë rritjen e flokëve”, ka deklaruar udhëheqësi i këtij studimi, Kim Young-Min.