Studentët, 24 orë afat Ramës: Nëse nuk plotëson 14 pikat do të ngrihemi edhe më fuqishëm…

Studentët i kanë lënë 24 orë kohë qeverisë të miratojë kërkesat e tyre ndryshe do të dalin edhe më të fuqishëm në protestat në vazhdim.

Nga 9 kërkesa që parashtruan fillimisht, Këshillat Studentorë kanë parashtruar aktualisht 14 pika, ku kanë shtuar edhe kërkesa të reja të cilat nuk kanë qenë në fillim.

Ndër pikat më të rëndësishme të listës së kërkesave është ulja me 50% të tarifës së Masterit, heqja e tarifave shtesë për provimet e prapambetura, kriteri i gjuhës së huaj të ruhet, por të jepet si provim në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja me tarifë të përballueshme prej tyre.

Nga ana tjetër ata kërkojnë gjithashtu investime urgjente në laboratorë e kabinete, rritjen e peshës së votës studentore në 25% por edhe rritjen e pagës për pedagogët.