Do kthejë vendin në kosh plehrash, ligj që hap dyert për dyndje emigrantësh nga Afrika dhe Siria

Një pr.ligj i ri është dërguar së fundmi në Kuvend, i cili shërben si kuadër i ri ligjor për të strukturuar më tej luftën ndaj emigracionit të paligjshëm, bashkëpunimit të instancave të vendit tonë me shtetet në BE dhe gjithashtu, opëracioneve të përbashkëta.
Sipas relacionit shpejgues, me anë të kësaj marrëveshjeje synohet forcimi i bashkëpunimit në fushën operacionale, për të luftuar emigracionin e paligjshëm, krimin ndërkufitar si dhe kryerjen e operacioneve të kthimit e të ripranimit në lidhje me menaxhimin e kufijve.
“Kjo marrëveshje do t’i hapë rrugë bashkëpunimit në fushat e shkëmbimit të informacionit, analizës së riskut, trajnimit, kërkimit, zhvillimit të projekteve pilot, dhe operacioneve të përbashkëta.”-thuhet në relacion.
Ky projektligj është risi në korpusin e brendshëm ligjor, pasi nuk ka pasur rregullim ligjor specifik, të mëparshëm, sipas objektit të kësaj marrëveshjeje për palët nënshkruese.
Një pikë e rëndësishme që duhet theksuar në ndryshimet e parashikuara në ligj, është gaditshmëria që Shqipëëria duhet të ofrojë në rast fluksi migrator, për të qenë një vend pritës.
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes statusore, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, “Mbi kryerjen e aksioneve nga Agjencia e Rojës Bregdetare dhe Kufirit Evropian në Republikën e Shqipërisë”” është planifikuar në programin analitik të projektakteve për Ministrinë e Brendshme, për vitin 2018, por që diskutimi do të nisë këtë fillimvit.

Kjo marrëveshje synon, sipas shpjegimeve përkatëse:
– rritjen e nivelit të bashkëpunimit të vendit tonë me vendet e BE-së në kuadrin e menaxhimit të kufijve dhe emigracionit të paligjshëm si dhe gjatë zhvillimit të operacioneve të kthimit e ripranimit;
– pjesëmarrjen në operacione të përbashkëta dhe trajnime;
– rritjen e nivelit profesional të punonjësve të policisë së shtetit dhe përcaktimin e detyrave e të kompetencave për menaxhimin dhe zgjidhjen e situatave;
– rritjen e bashkëpunimit operacional, shkëmbimin e informacionit si dhe krijimin e mundësisë për përdorimin e aseteve teknike e logjistike edhe në kufijtë e vendit tonë, në rastet e mundshme të flukseve të mëdha migratore, të papërballueshme me kapacitetet njerëzore dhe teknike të vendit tonë.
“Bashkëpunimi aktiv me vendet e treta është një element kyç i menaxhimit të integruar evropian të kufijve, i cili realizohet nëpërmjet Agjencisë të Rojës Bregdetare dhe Kufirit Evropian.
Kjo agjenci ka si detyrim inkurajimin dhe lehtësimin e bashkëpunimit teknik dhe operativ ndërmjet shteteve anëtare dhe vendeve të treta. Gjithashtu, agjencia krijon mundësinë e bashkëpunimit me vendet e treta, e cila realizohet nëpërmjet marrëveshjeve specifike të punës.

Agjencia mundëson koordinimin në kuadrin e bashkëpunimit operacional në lidhje me menaxhimin e kufijve të jashtëm ndërmjet shteteve anëtare dhe vendeve të treta. Ajo mund të kryejë aksione në kufijtë e jashtëm, që përfshijnë një ose më shumë shtete anëtare dhe një vend të tretë, i cili është fqinj me, të paktën, një prej këtyre shteteve anëtare. Ky i jep mundësi agjencisë të ndihmojë edhe vendin tonë në menaxhimin e kufijve dhe të flukseve të migracionit.”- thuhet në relacion.
Mësohet se marrëveshja do të zbatohet vetëm në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe do të mbulojë të gjitha aspektet e nevojshme për kryerjen e aksioneve nga Agjencia e Rojës Bregdetare dhe Kufirit Evropian në Republikën e Shqipërisë, që do të zhvillohen në vendit tonë.
– rritjen e nivelit të bashkëpunimit të vendit tonë me vendet e BE-së në kuadrin e menaxhimit të kufijve dhe emigracionit të paligjshëm si dhe gjatë zhvillimit të operacioneve të kthimit e ripranimit;
– pjesëmarrjen në operacione të përbashkëta dhe trajnime;
– rritjen e nivelit profesional të punonjësve të policisë së shtetit dhe përcaktimin e detyrave e të kompetencave për menaxhimin dhe zgjidhjen e situatave;
– rritjen e bashkëpunimit operacional, shkëmbimin e informacionit si dhe krijimin e mundësisë për përdorimin e aseteve teknike e logjistike edhe në kufijtë e vendit tonë, në rastet e mundshme të flukseve të mëdha migratore, të papërballueshme me kapacitetet njerëzore dhe teknike të vendit tonë.

“Monitor”