Sekretarët e rinj të PD dhe votat që morën

Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike zgjedhi sot strukturave drejtuese.
REZULTATI I VOTIMIT NGA KËSHILLI KOMBËTAR PËR SEKRETARIATIN, PUBLIKUAR NGA KRYETARI I KOMISIONIT TË VOTIMIT JEMIN GJANA
U mbyll procesi i numërimit dhe i përllogaritjes së rezultatit të votimit për sekretariatin e partisë.
Pra, për sekretarin e Përgjithshëm, Sekretarin e Çështjeve Ligjore, Sekretarin Organizativ, Sekretarin për Çështjet Zgjedhore dhe Sekretarin për Burimet Njerëzore. Në përfundim të numërimit rezulton se: Nga 355 anëtarë të Këshillit Kombëtar, kanë marrë pjesë në votim 328 anëtarë.
Fletë votimi në kutinë e votimit për Sekretariatin, janë gjetur 328 fletë votimi
Sekretari i Përgjithshëm: Gazmend Bardhi 277 vota Dorian Teliti 44 vota Të pavlefshme 7 vota
Sekretari për Çështjet Ligjore: Çlirim Gjata 284 vota Marinela Ziu 37 vota Të pavlefshme 7 vota
Sekretari Organizativ Sahit Dollapi 258 vota Lulzim Omuri 60 vota Të pavlefshme 10 vota
Sekretari për Çështjet Zgjedhore: Ivi Kaso 221 vota Dorian Gjomarkaj 100 vota Të pavlefshme 7 vota
Sekretari për Burimet Njerëzore: Ervin Minaroli 278 vota Minushe Lazaj 44 vota Të pavlefshme 6 vota
Bazuar në këtë rezultat, në mbështetje të nenit 50, 55 dhe 57 të statutit të Partisë Demokratike, fitues për secilin pozicion janë:
Sekretar i Përgjithshëm, Gazmend Bardhi
Sekretari për Çështjet Ligjore, Çlirim Gjata
Sekretari Organizativ, Sahit Dollapi
Sekretari për Çështjet Zgjedhore, Ivi Kaso
Sekretari për Burimet Njerëzore, Ervin Minaroli