Rama kërkon të manipulojë faktet e audio përgjimit, ja ekspertiza më prestigjioze në botë

Nga Erl KODRA

Nëse doni të vërtetën, ka vetëm një rrugë për ta zbuluar atë. Lexojeni me vëmendje këtë tekst. Mos lejoni që Kryeministri Edi Rama të manipulojë faktet e audio përgjimit.
Primeau Forensics LLC
Edward J. Primeau, CCI, CFC
Michael A. Primeau
1703 Star Batt Dr.
Rochester Hills MI 48309
USA
phone: 800-647-4281
1. Regjistrimi duhet të ketë të paktën 20 fjalë
Për të kryer një analizë të suksesshme të identifikimit të zërit, duhet të ketë mjaftueshëm zë të “panjohur” për të analizuar. Nëse një regjistrim ka midis 20 dhe 50 fjalë, kjo është një mostër ideale. Më shumë se 50 fjalë mund të jenë të shumë për një test të saktë, edhe pse mostrat shtesë të zërit nuk mund të dëmtojnë analizat.
2. Si mund të krijohet një ekzemplarë i zërit të personit të dyshuar?
Për të përfunduar një identifikim zëri, duhet të krijohet një mostër e zërit të personit të dyshuar ose zë “i njohur” nën mbikëqyrjen e ekspertit të mjekësisë ligjore. Kjo mostër, ose shembull i zërit të njohur duhet të regjistrohet në të njëjtën mënyrë që zëri i panjohur është regjistruar dhe personi i dyshuar duhet të lexojë të njëjtat fjalë të folura në mostrën zanore të panjohur. Pa këtë regjistrim mostre (ekzemplari) testi i identifikimit të zërit mund të mos jetë i mundur.
3. Si e ka trajtuar gjykata identifikimin me zë në të kaluarën?
Ka pasur vendime pozitive dhe negative për identifikimin e zërit përgjatë viteve. Teksa teknologjia rritet, identifikimi i zërit është bërë shumë më i saktë dhe po bëhet gjithnjë e më i pranueshëm. Metoda e spektralit gojorë tani është duke u shoqëruar nga ‘biometria e fjalës’ si një mjet për të konfirmuar rezultatet.

Kur të dyja këto metoda përdoren, ekziston një sasi e fortë provash shkencore që mund të provojë rezultat të drejtë. Me prova objektive shkencore, gjykata ka shumë më tepër gjasa të pranojë këto analiza si prova.
Identifikimi i zërit nëpërmjet fjalëve (dëgjimi i zërave nga gjykata) është kritikuar në të kaluarën, sepse procedura identifikimit është subjektive. Matja elektronike dhe biometria shkencore e zërit janë procedurat primare të testimit.
Përdorimi i ‘biometrikës zanore’, përveç metodës së spektrit me gojë, shton kredibilitetin e testit të identifikimit të zërit sepse softueri ka disa algoritme që matin zërat e njohur dhe të panjohur, shkencërisht, për të arritur në një përqindje të atillë sigurie, se zërat e njohur dhe të panjohur janë ose të njëjtë, mund të jenë të njëjtë, ose nuk janë të njëjtë.
Primeau Forensics LLC
Edward J. Primeau, CCI, CFC
Michael A. Primeau
1703 Star Batt Dr.
Rochester Hills MI 48309
USA
phone: 800-647-4281
Primeau Forensics ka mbi 30 vjet eksperiencë duke ndihmuar gjykatat dhe agjencitë e zbatimit të ligjit të kuptojnë shkencën dhe teknologjinë e Audio dhe Video Primeau Forensics.
Primeau Forensics ka dëshmuar në gjykatat lokale, shtetërore dhe Federale në të gjithë SHBA-në dhe ka punuar me juristë anembanë botës. Shërbimet e tyre përfshijnë një hetim të plotë mjeko-ligjor, të detajuar dhe të kuptueshëm të raportit përfundimtar. Këto Raporte kanë çuar në vendime të pakundërshtueshme të Gjykatave në SHBA.
Shërbime Audio Ligjore:
Sfondi shkaktimit të zhurmës / Përmirësimi i zërit / Pastrimi i zhurmave të regjistruara
Identifikimi i zërit
Transkriptimi i çertifikuar i forenzikës
Autentifikimi i regjistrimit audio
Depozitimet e zërit
Dëshmia e Ekspertëve dhe e Dëshmitarëve
Shërbimet Video Ligjore:
Autentifikimi dhe restaurimi i videos
Përmirësimi i imazhit të videos
Konvertimi i Videove për Ekspozitën e Dhomës Gjyqësore
Depozitimet e vidiove