Çfarë tha Basha për pronarët në Kuvend, koncesionet dhe taksat e karburanteve

Ne do çlirojmë tregun, ekonominë shqiptare nga pesha e rëndë që i ka vendosur qeveria socialiste.
Ne besojmë se nuk mund të ketë liri politike dhe shoqërore pa liri ekonomike. Ajo garantohet nga institucionet e ekonomisë së tregut. Ne do i konsolidojmë përfundimisht ato.
Do kryejmë kthimin dhe kompensimin e pronës private, regjistrimin dhe sigurimi i titujve të saj. Për ne prona, i shërben ekonomisë dhe mirëqënies. Për ne prona është e shenjtë.
Kontratat koncensionare abuzive do të shfuqizohen. asnjë koncesion aty ku ka monopol.
Ne do i ulim taksat më shumë se çdo qeveri tjetër në këto 26 vjet për t’i shërbyer me përulësi sipërmarrjes, individit, rritjes ekonomike dhe punësimit, sidomos atij mes të rinjve. Shqipëria do jetë vendi me taksa më të ulta në rajon.
Mbi të gjitha, çdo reformë e jona, çdo ligj, çdo vendim, çdo akt do synojë rritjen ekonomike, shtimin e vlerës dhe konkurueshmërisë të çdo pike djerse të ndershme që shqiptarët derdhin në Shqipëri dhe emigracion.
Ne do investojmë në ekonominë e vendit
Ne do investojmë për të kompletuar dhe konsoliduar infrastrukturën rrugore, portuale, energjitike dhe dixhitale për të stimuluar investimet private dhe rritjen ekonomike.
Ne do investojmë masivisht që bujqësia shqiptare dhe sidomos agro-industria të rritet, modernizohet dhe mos përmbytet.
Do mbështesim dhe garantojmë pa hezitim kreditimin e sipërmarrjeve, sidomos ato që nisen nga të rinjtë, dhe që synojnë rinovimin teknologjik dhe inovacionin.
Ne do investojmë vëmendje dhe mbështetje specifike tek arsimi – që nga ai parashkollor – si burimin ekonomik më strategjik të shtetit Shqiptar.

Por sfida jonë me e madhe, është përmirësimi i klimës së biznesit dhe investimit në vendin tonë. Ne nuk do të ndalemi përpara asgjëje për ta realizuar këtë.
Do bëjmë çdo përpjekje do kërkojmë dhe angazhojmë çdo mbështetje nga partnerët tanë të zhvillimit për ta shërbyer dhe garantuar një klimë biznesi konkurruese me vendet më të përparuara të botës.
Cilido që hyn si pengesë mes qytetarit, biznesit, punëtorit, pronarit dhe të drejtës së secilit për të punuar dhe fituar do ndëshkohet me vendosmëri.
Vetëm kështu Shqipëria do jetë konkurruese. Vetëm kështu garantohet rritja ekonomike e qëndrueshme, burimi i punësimit, mirëqënies, zhvillimit, konku-rrueshmërisë dhe mbështetjes e kohezionit social ne Shqipërinë europiane të së ardhmes.
Do ulen taksat mbi karburantin dhe energjinë që sjell ulje të çmimit të tyre dhe të kostove të prodhimit të çdo sektori ekonomik si dhe të kostos së jetesës.
Ne do garantojmë investime kapitale në ndihmë të bujqësisë me mbi 50 milionë euro ne vit, që bujqësia të ujitet dhe jo të përmbytet, të ketë infrastrukture dhe tregje dhe mbi 100 milion euro vit si mbështetje e drejtpërdrejtë për fermerët.
Ne do mbrojmë, mbështesim çdo pike djerse të fermerit tonë kudo, duke garantuar konkurrencen e ndershme që tek doganat ku hyjnë sot produkte bujqësore të subvencinouara e deri në tregjet ndërkombëtare. Synimi ynë është një bujqësi shqiptare që prodhon, që bën biznes dhe jo që vetëm mbijeton.
Fermeri shqiptar do marrë 100 milionë euro mbështetje të drejtpërdrejtë, ne mënyrë transparente. Jo përmes grumb-ulluesve, as importuesve, as tregtarëve të naftës apo të plehrave kimike.