Lidhjet kriminale të policisë në raportin e Departamentit të Shtetit

Kritika në raportin e Departamentit amerikan të Shtetit për lidhjet kirminale të policisë dhe korrupsionin që nuk ndëshkohet në rradhët e kësaj strukture. “Korrupsioni i policisë mbetet problem” thuhet në raport.
“Policia nuk e ka zbatuar gjithmonë ligjin në mënyrë të barabartë. Lidhjet personale, lidhjet politike apo kriminale, infrastruktura e dobët, mungesa e pajisjeve ose mbikëqyrja e papërshtatshme shpesh ndikuan në zbatimin e ligjit. Udhëheqja e dobët dhe mungesa e diversitetit në fuqinë punëtore kontribuan në korrupsionin e vazhdueshëm dhe sjelljen joprofesionale. Autoritetet vazhduan të bëjnë përpjekje për t’i adresuar këto probleme duke rinovuar objektet e policisë, duke përmirësuar veturat dhe duke nxjerrë në pah publikisht masat antikorrupsion.
Mosndëshkimi në polici mbeti një problem serioz, megjithëse qeveria bëri përpjekje më të mëdha për ta trajtuar atë, në veçanti duke rritur përdorimin e provave të kamerës për të dokumentuar dhe ndjekur penalisht keqpërdorimin e policisë.
Ndërsa qeveria kishte mekanizma për të hetuar dhe ndëshkuar abuzimin dhe korrupsionin, korrupsioni i policisë mbeti problem. Shërbimi për Punë të Brendshme dhe Ankesat kanë pranuar 3,811 ankesa telefonike nëpërmjet “linjës së gjelbër” antikorrupsion deri më 31 korrik. Shumica e ankesave kanë përfshirë “mosveprimin e punonjësve të policisë”, “gjobë të padrejtë / biletë” ose “shkelje të procedurave standarde të operimit. “Zyra paraqiti 43 shkelje administrative, duke rekomanduar 57 policë për procedime disiplinore. Rastet e pesë oficerëve janë dërguar në Prokurorinë. Gjatë vitit, avokati i popullit gjithashtu përpunoi ankesat ndaj policëve, kryesisht lidhur me problemet me arrestimet dhe paraburgimin”, thuhet në raport.