Ballina Bota & Rajoni Task Forcë Mjekësore për Ballkanin

Task Forcë Mjekësore për Ballkanin

Task Forca Mjekësore – nismë e re në bashkëpunimin rajonal. Nisma përfshin gjashtë vende të Ballkanit. Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Sllovenia kanë rënë dakord të ngrejnë një Task Forca Mjekësore. Ajo do të jetë një njësi mjekësore shumëkombëshe, e dislokueshme, që do të mbështesë operacionet për të përballuar fatkeqësitë natyrore apo kriza me karakter human, në nivel rajonal.

Mësimet e nxjerra nga kriza e azilkërkuesve
Marrëveshja mes gjashtë vendeve të Ballkanit për të ngritur një Task Force Mjekësore është e para e këtij lloji. Kriza e azilkërkuesve në vitet e fundit, që arrinin në vendet e BE duke kaluar në vendet e Ballkanit Perëndimor tregoi domosdoshmërinë e koordinimit dhe bashkëpunimit rajonal edhe në fushën e mjekësisë. Sipas FRONTEX në vitin 2016 rreth 123,000 refugjatë kaluan përmes Ballkanit Perëndimor dhe arritën në vendet e BE-së. Numri i refugjatëve që humbën jetën në përpjekje për të arritur BE u rrit ndjeshën në vitin 2016.
Marrëveshja synon të parandalojë episode të tilla, të ndodhura në kulmin e krizës së refugjatëve, në periudhën 2015-2016. Për këtë qëllim pritet të ngrihen ekipe të reagimit të shpejtë për të ndihmuar për situata të vështira në rajon, lehtësuar fatkeqësi natyrore apo kriza humanitare.

Ratifikim me shumicë të cilësuar
Marrëveshja ka marrë formën e një projektligji mes qeverive të gjashtë vendeve ballkanike, të cilin duhet ta ratifikojnë parlamentet përkatëse me shumicë të cilësuar ose ndryshe me 3/5 e deputetëve. Ideja e një marrëveshjeje të tillë rajonale e ka fillesën në vitin 2015, kur kriza e refugjatëve arriti kulmin e saj. Ngritja e Task Forcës mjekësore rajonale ka kosto të konsiderueshme financiare dhe logjistike, të cilat Shqipëria këtë vit është e gatshme t’i përballojë.

Exit mobile version