Buxhetit i mungojnë 100 milionë euro

An employee of GSA Austria (Money Service Austria) holds wads of new 500 euro banknotes at the company's headquarters in Vienna July 22, 2013. The GSA delivers new and collects old currency for the Austrian National Bank. REUTERS/Leonhard Foeger (AUSTRIA - Tags: POLITICS BUSINESS TPX IMAGES OF THE DAY) - RTX11V1K

Të ardhurat buxhetore gjatë vitit 2017 ishin gati 100 milionë euro më pak se sa plani i qeverisë, ndërkohë që shpenzimet e planifikuara u reduktuan për të ruajtur deficitin buxhetor.
Bilanci i buxhetit të shtetit për vitin 2017 u mbyll me të ardhura gati 100 milionë euro se sa plani, gjë që duket se detyroi qeverinë të shkurtojë më tej shpenzimet për investime publike, bëhet e ditur nga të dhënat e publikuara me tre muaj vonesë nga Ministria e Financave.
Të ardhurat totale të buxhetit të konsoliduar të shtetit, ku përfshihen të ardhurat e qeverisë qendrore, të pushtetit vendor dhe të institucioneve të tjera publike, ngecën në 430 miliardë lekë nga 443 miliardë që ishin planifikuar nga Aktin Normativ i qeverisë. Të ardhurat faktike janë të barabarta me 27.7% të prodhimit të brendshëm bruto, nga 28.5% që ishin planifikuar.

Mungesat më të mëdha në realizimin e të ardhurave i përkasin mosrealizimit të planit nga tatimet dhe doganat, në veçanti te zëri “Tatime mbi të ardhurat personale”, të cilat ishin 4.1 miliardë lekë më pak.
Performanca e keqe e të ardhurave në vitin 2017 nuk është situata më e keqe e përjetuar gjatë viteve të fundit. Në vitin 2015, të ardhurat e qeverisë ishin mbi 30 miliardë lekë më pak se sa plani.
Të ardhurat e buxhetit duket se janë dëmtuar rëndë gjatë vitit të kaluar edhe nga sasia e stërmadhe e taksave të papaguara të dy rafinerive të naftës. Kompania që i kishte nën përdorim këto rafineri, ndërpreu aktivitetin dhjetorin e kaluar, duke lënë disa dhjetëramilionë euro taksa të papaguara.