Rama burgosi 38 mijë qytetarë për faturat e energjisë, por OSHEE ka dyfishuar humbjet në rrjet. Tani arrestoni Ramën

Nga njëra anë qeveria burgosi 38 mijë qytetarë për faturt e energjisë, por nga ana tjetër është vetë OSHEE e cil ka dyfishuar humbjet në rrjet. Po tani kush duhet arrestuar zoti Kryeministër për këtë gjëmë ekonomike?
Energjia elektrike që humbet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë vijon të dominohet nga humbjet teknike të cilat janë sa dyfishi i “vjedhjeve”.
OSHEE raportoi për Entin Rregullator të Energjisë, se humbjet teknike në fund ë vitit 2017 pritet të përmbyllen në nivelin 24 për qind, mirëpo 15.6% i takojnë humbjeve teknike. Humbjet teknike i takojnë rrjetit dhe nënstacioneve të amortizuara të OSHEE, të cilat me gjithë investimet e mëdha në linja tre vitet e fundit nuk po arrijnë të çojnë treguesin në normalitet.
Siç shihet nga të dhënat humbjet teknike nga viti 2015- 2017 janë ulur me 2.5 pikë përqind, teksa humbjet jo teknike janë ulur me 2.4 pikë përqind. Humbjet më të mëdha janë në tensionin e ulet me rreth 10 %.
Nivelin më të lartë të humbjet në tensionin e ulët që zakonisht janë familjarët janë në qytetet e Kukësit, Dibrës dhe Burrelit, Humbjet në tensionin e mesëm janë pak më shumë se 5 % për qind dhe ato në tensionin e lartë pak më shumë se 2%.

Duke supozuar vazhdimin e sjelljes se konsumatorëve ne mënyre te ngjashme me konsumin historik te viteve të mëparshme, modeli i përdorur për parashikim është bazuar ne trend dhe sezonalitet, OSHEE parashikon të çojë humbjet totale në rrjetin e shpërndarjes në rreth 16 për qind në vitin 2022. OSHEE ka rishikuar me rritje objektivin për humbjet për shkak të investimeve të mëdha që kërkon rrjeti dhe nënstacionet.
Vitin e kaluar plani i investimeve u devijua në një masë të madhe për të realizuar importet larta të energjisë që u imponuan nga mungesa e reshjeve.
Humbjet e energjisë ne rrjetin e shpërndarjes janë bërë shkak për alokimin e kredisë së banës Botërore për rimëkëmbjen e sektorit të energjisë. Targeti që BB kishte për humbjet ishte 21% në fund të vitit që lamë pas.