Krimi ndryshon kurs nga vrasjet e droga tek pasuria dhe vjedhjet e banesave

Krimi në vend duket se ka ndryshuar “kurs”, duke kaluar nga vrasjet e droga tek vjedhja e pasurisë, vjedhja e banesave, por edhe krimi kundër shëndetit. Instituti i Statistikave publikoi statistikat për krimet në tremujorin e fundit të vitit 2017, ku reflektohen edhe ndryshimet në raport me një vit më parë. Sipas INSTAT tremujorin e katërt 2017 janë evidentuar 10 vrasje me dashje, duke shënuar një ulje me 41,2%, krahasuar me tremujorin e katër 2016. Në këtë grup bëjnë pjesë të gjitha ato vepra penale kundër jetës të kryera me dashje. “Në vitin 2017 janë evidentuar 50 vrasje me dashje, me një rënie prej 29,6%, krahasuar me vitin 2016. Numri i veprave penale të rënda kundër pasurisë në tremujorin e katërt 2017 është 44, dhe u rrit me 2,3%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, për këtë kategori, në vitin 2017 janë evidentuar 183 vepra penale, duke shënuar një rritje me 15,1%, krahasuar me 2016”, vlerëson INSTAT. Po kështu sipas statistikave në tremujorin e katërt 2017 janë evidentuar 21 krime seksuale, duke shënuar një ulje me 41,7%, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2016. Në vitin 2017, janë evidentuar 113 krime seksuale, duke shënuar një rënie me 5,8%, krahasuar me vitin 2016. Numri i veprave penale të evidentuara për krime kundër shëndetit, në tremujorin e katërt 2017, është 35, me një rritje prej 52,2%, krahasuar me tremujorin e katërt 2016. Këtu bëjnë pjesë ato vepra që synojnë t’i shkaktojnë lëndime të rënda trupore një personi. Rritja më e madhe në gjithë grupet është vënë re tek krimet kundër shëndetit. Në vitin 2017, janë evidentuar 137 krime kundër shëndetit, duke shënuar një rritje me 14,2 %, krahasuar me vitin 2016. “Në tremujorin e katërt 2017, janë evidentuar 454 vepra penale në fushën e drogës, duke shënuar një rënie me 27,7%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016. Ndërkohë në vitin 2017 janë evidentuar 2.120 krime në fushën e drogës, duke shënuar një rënie me 35,2%, krahasuar me vitin 2016. Në tremujorin e katërt 2017, janë evidentuar 1.432 vjedhje të pasurisë, me një rritje 19,1%, krahasuar me tremujorin e katërt 2017.