Mbi 600 çështje nga 2017 në Gjykatën e Tiranës

Gjykata e Shkallës së Parë në Tiranë është gjykata më e madhe në vend. Fluksi i çështjeve për një vit, bën që një pjesë e dosjeve të mbarten në vitin pasardhës. Kështu ka ndodhur edhe sivjet ku vetëm për çështjet penale janë mbartur nga viti i kaluar mbi 600 dosje.
Fluksi i madh i çështjeve penale që gjykohen në Gjykatën e Shkallës së Parë të Tiranës bën që për çdo fund viti një pjesë e çështjeve të mbarten në vitin pasardhës. Numri i dosjeve të mbartura nga viti në vit ka ardhur duke u zvogëluar, nga mbi 2 mijë dikur, në disa qindra sivjet. Por gjithsesi, mbartja e dosjeve nga një viti i kaluar, bën që për momentin në Gjykatën e Tiranës të mos hidhet short për të përcaktuar gjyqtarë për çështjet e reja të këtij viti.
Vitin e kaluar, Gjykata e Tiranës shqyrtoi gjithsej 2387 çështje penale, nga të cilat 366 nuk përfunduan brenda vitit. E njëjta situatë paraqitet edhe për kundërvajtjet penale.
Gjatë vitit 2017, Gjykata shqyrtoi 1711 çështje, nga të cilat 245 prej tyre janë mbartur për këtë vit. Nga dosjet penale numrin më të madh të çështjeve të mbartura e mbajnë ato çështje që kanë shënuar edhe numrin më të madh të procedimeve, dhuna në familje, vjedhja dhe ndërtimet pa leje. Ndërsa për kundërvajtjet penale numrin më të madh të çështjeve të mbartura e zënë ato për drejtim mjeti në mënyrë të parregullt.