Qeveria diskriminon Kamzën, 15 bursa për 149 mijë banorë

Edhe pse është fillimi i vitit 2018, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë akordon për studentët e Bashkisë Kamëz vetëm 15 (pesëmbëdhjetë) bursa të Arsimit të Lartë për vitin akademik 2017-2018. Referuar numrit real të popullsisë në Bashkinë Kamëz, regjistrohen 140.000 banorë, e thënë ndryshe, Kamza përfaqëson 5% të numrit të popullsisë në shkallë vendi.

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka një numër total të bursave për Arsimin e Lartë në shkallë vendi 1800 (një mijë e tetëqind). Të ndodhur përpara këtyre fakteve në ndarje matematikore i përkon që Bashkisë Kamëz t’i jepen 90 (nëntëdhjetë) bursa studimore. Aktualisht, ajo ka marrë 6 herë më pak sesa fakti real që Bashkia Kamëz duhej të ishte përfituese.

Edhe në kushtet e dhënies së 90 bursave studimore, përsëri do të kishim një vështirësi në ndarjen e tyre, pasi kërkesa për to është shumë herë më e lartë dhe e vlerësuar sipas kritereve përfituese. Jo më tani që për studentët e Bashkisë Kamëz mbeten vetëm 15 bursa studimore dhe diskriminimi vjen nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë si një trajtim i vërtetë politik, ku të dëmtuar nga ky vlerësim dalin studentët e qytetit të Kamzës.

Ky diskriminim është vazhdë e trajtimit të qytetarëve të Kamzës si qytetarë të dorës së dytë. Prandaj kërkojmë që të rishikohet nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë edhe një herë numri i bursave studimore akorduar Bashkisë Kamëz për trajtimin e studentëve të këtij qyteti. Për të gjithë këto i jemi drejtuar me shkresa zyrtare dikasterit përgjegjës të qeverisë shqiptare.

Edmond DURAKU