Tkurret popullsia, numri i lindjeve ka rënë dhe vdekjet janë rritur

Treguesit demografikë janë përkeqësuar më tej në tremujorin e tretë të vitit, teksa numri i lindjeve ka rënë dhe vdekjet janë rritur.
Sipas INSTAT numri i lindjeve për tremujorin e tretë 2017, rezulton 7.203, duke shënuar një rënie me 20,7%, në krahasim me tremujorin e tretë 2016.
Numri i vdekjeve për tremujorin e tretë 2017 rezulton 4.853, duke shënuar një rritje prej 3,7%, krahasuar me tremujorin e tretë 2016. Gjatë tremujorit të tretë 2017, numri i lindjeve tejkaloi me 2.350 numrin e vdekjeve.
Shtesa natyrore e popullsisë, për tremujorin e tretë 2017, pasqyron një rënie me 46,7%, në krahasim me tremujorin e tretë.
Shtesa natyrore e popullsisë, në tremujorin e tretë 2017, për 12 qarqet e Shqipërisë, regjistron vlerën më të lartë në Qarkun e Tiranës, ku numri i lindjeve tejkalon me 1.068 numrin e vdekjeve. Me shtesë natyrore të lartë paraqitet Qarku i Durrësit, me 374 lindje më shumë se vdekje, pasuar nga Qarku i Elbasanit me 321 lindje më shumë se vdekje. Në tremujorin e tretë 2017, shtesa natyrore regjistron vlerë negative vetëm në tre qarqe (Gjirokastër, Korçë dhe Vlorë). Vlera më e ulët është regjistruar në Qarkun e Gjirokastrës, ku numri i vdekjeve tejkalon me 56 numrin e lindjeve.

Lindjet, shuhen rrethet rritje vetëm Tirana

Numri më i ulët i lindjeve regjistrohet në Qarkun e Gjirokastrës, 112 lindje, me një rënie prej 42,3%, në krahasim me tremujorin e tretë 2016.
Numri më i madh i lindjeve regjistrohet në Qarkun e Tiranës me 2.271 lindje, të cilat shënojnë rënie me 18,5%, në krahasim me tremujorin e tretë 2016.
Të gjitha qarqet e vendit pësuan rënie të numrit të lindjeve në tremujorin e tretë 2017, krahasuar me tremujorin e tretë 2016. Rënien më të madhe të numrit të lindjeve, gjatë kësaj periudhe, e paraqet Qarku i Gjirokastrës me 42,3% dhe Qarku i Vlorës me 32,6%.

Vdekjet në rritje

Numri më i madh i vdekjeve regjistrohet në Qarkun e Tiranës, me 1.203 vdekje, me një rritje prej 7,8%, në krahasim me tremujorin e tretë 2016.
Numri më i vogël i vdekjeve regjistrohet në Qarkun e Kukësit, me 118 vdekje, me një rritje prej 20,4%, në krahasim me tremujorin e tretë 2016. Rënia më e madhe e numrit të vdekjeve në krahasim me tremujorin e tretë 2016, është regjistruar në Qarkun e Gjirokastrës me 9,2%.
Në tremujorin e tretë 2017, gjithashtu, me rënie të numrit të vdekjeve paraqitet Qarku i Vlorës me 4,5%, Qarku i Lezhës me 4,3 %, Qarku i Durrësit me 3,7% dhe Qarku i Korçës me 2,7%, krahasuar me tremujorin e tretë 2016.