“Del i përmirësuar nga spitali”: Mediat greke publikojnë kartelën klinike të Ramës

Mediat greke kanë botuar të plotë kartelën klinike të Ramës të bërë publike disa ditë më parë nga Kryeredaktori i RD. Në kartelë nënvizohen vizitat e rregullta në spitalin psiqiatrik të Ramës në vitet ’80. Në fund të qëndrimit disa ditor në spital në vitin 1985 kartela shënon: Del i përmirësuar nga spitali.