Skandali me radarët, afera e Mimit që largoi amerikanët

Xhemal GJUNKSHI

Deklarimi i ish-ministres së Mbrojtjes, Mimi Kodheli, për gjendjen e sistemit kur mori detyrën e saj është një “mashtrim” spekulativ i vijueshëm, të kësaj ish-ministre të dështuar si asnjë ministër Mbrojtje më parë.
Sistemi i radarëve ka patur defektim të dy radarëve gjatë vitit 2012. Deri në muajin maj të vitit 2013 kanë qenë në gjendje pune operacionale pjesërisht katër radarë, por sistemi nuk ka qenë kurrë jashtë funksionit “operacional”, pasi funksiononin nënsisteme dhe mjete të tjera evidentimi-zbulimi të hapësirës detare shqiptare.
Anulimi skandaloz, antiligjor dhe korruptiv i proçedurës së prokuruar dhe miratuar nga ish-ministri i Mbrojtjes, prokuruar më 11.06.2013 dhe shpallur fitues firma “R&T” Sh.p.k me fondin financiar 56 669 192 lekë pa TVSH (pra fond më pak në vlerë, se fondi i “rilindjes”), personalisht nga Ministria e re në detyrë, por e “kalitur për normën 20% të fitimit” në Bashkinë e Tiranës znj. Mimi Kodheli, sipas Urdhërit Nr.1861, datë 01.10.2013, me argumentimin (përsëri mashtrues), për “mungesë të fondit limit” vërtetojnë përsëri sot përzgjedhjen klienteliste të firmës IDEA TEL sh.p.k., firmën të cilën ne e përjashtuam nga proçedura për shkak të shkeljeve dhe abuzimeve të aprovuara gjatë garës së tenderit dhe procesit të zbatimit të kontratës së mirëmbajtjes të sistemit në vitin 2011.
Mbështetur në gjendjen “tekniko-operacionale” të SIVHD-së dhe “ndryshimeve” skandaloze-korruptive të softit MTM200, që menaxhonte sistemin jashtë çdo “norme sigurie”, që prej muajit korrik 2015 e deri më sot, Ju akuzoj publikisht se:

■ Studimi i hartuar për “mirëmbajtjen e sistemit” të SIVHD-së, proçedura e prokuruar SIVHD-së (nga Drejtorët, Gjeneralët, Sekretari personal dhe Kodheli – për të njëjtën proces, e firmosur në dy forma të ndryshme, brenda vitit), lidhja e kontratës si edhe proçesi i zbatimit të saj deri sot është jashtë çdo “norme ligjshmërie” dhe fakton një shpërdorim të vlerave financiare në nivele “miliarda lekësh – 1.156 miliardë lekë vetëm për një vit kalendarik), krahasuar me praktika të mëparshme, e ke shkatërruar përfundimisht atë, duke mos garantuar vijimësi “operacionaliteti” të sistemit, por vetëm rrugë të lirë të drogës dhe terrorizmit drejt Europës dhe vendeve partnere të NATO-s, duke cënuar sigurinë e jetës së njerëzve dhe teknikës në hapësirën detare dhe në veçanti cenimin e Sigurisë Kombëtare.
Ministria e Mbrojtjes ka prokuruar dhe firmosur kontratën me firmën shqiptare me një kosto 5 herë më të lartë se me firmën amerikane.
Fondi financiar i kontratës në vite për mirëmbajtjen teknike të sistemit me firmën amerikne “Lockheed Martin Global Incorporated – SHBA” gjatë vitit 2010 ishte 250 000 $ total, nga ku ishin planifikuar dhe u blenë 70 460 $ pjesë rezervë, të cilat shërbyen për mirëmbajtjen e sistemit deri në shkurt të vitit 2014.

■ Përjashtimi skandaloz, me vetëdijen 100% Tuajën dhe të Sekretarit tend, i partnerit më strategjik – firmës globale amerikane “Lockheed Martin Global Incorporated USA” (firma që ka dizenjuar, implementuar dhe mirëmbajtur këtë sistem) nga proçesi i “mirëmbajtjes/modernizimit të sistemit”, duke thyer me vetëdije dhe flagrancë të gjitha VKM-të, marrëveshjet midis KM/MM-së dhe firmës amerikane, përbën një shkelje “skandaloze-cinike” të normave dhe protokolleve të “bashkëpunimeve strategjike” ndërshtetërore, specifikisht me aleatin tonë strategjik SHBA-në, pavarësisht se Ju morët rekomandime speciale nga KLSH-ja.
■ Ministria e Mbrojtjes nuk ka realizuar asnjë nga objektivat e paketës të Kapaciteteve të Mbrojtjes (CT – M 7204N – shkëmbimin e informacionit detar, me partnerët e vendeve të NATO-s, etj.), nuk ke përmbushur asnjë standard ndërkombëtar të BE-së dhe NATO-s.
■ Forcat e Armatosura zotërojnë të gjitha kapacitetet teknike, njerëzore dhe strukturore që të realizojnë vetë mirëmbajtjen e sistemit, sepse firma LMGI-SHBA ka trajnuar stafin teknik të SIVHD-së. Pikërisht ky staf ka siguruar mirëmbajtjen e komplet sistemit në të gjithë periudhat e pa prokuruar si në vitin 2012, 2013, 2014 deri në momentin që kanë konsumuar komplet pjesët e dedikuara rezervë që gjenden në depon e QVD-së. Pra, Forcat e Armatosura, KFD-ja duhet të sigurojnë vetëm blerjen e pjesëve rezervë për sistemin, duke eliminuar shpenzimet financiare tepër abuzuese.
■ Personeli ushtarak, që të ka rekomanduar apo insistuar në sigurimin dhe lidhjen e një kontrate shërbimi mirëmbajtje afatgjatë të sistemit (softëare dhe hardëare) me firmën “Lockheed Martin Global Incorporated – SHBA” janë shmangur nga pozicionet e tyre drejtues dhe janë përndjekur fatalisht në karrierën e tyre ushtarake.
■ Nuk ke mundur të sigurosh vend – “depo” për pjesët dhe pajisjet rezervë më të domosdoshme të parashikuara në kontratë për riparime emergjente të sistemit (76 shtatëdhjetë e gjashtë artikuj), por ja ke lënë në dorë privatit, (abuzuesit, shpërdoruesit, dhunuesit) duke shënuar një rekord menaxhues katastrofik antiligjor.

■ Firma nuk ka realizuar në kohë (me lejën tende) ndërtimin e sistemit Back-up të Softit të Menaxhimit të Trafikut Detar, Ju bëjmë me dije se: Sistemi i back-up duhej të ishte realizuar nga shoqëria “Idea Tel”, brenda 120 ditëve kalendarike nga hyrja në fuqi e kontratës dhe e instaluar në të gjitha Site-et e SIVHD-së, por vazhdon edhe sot të mos jetë realizuar.

PSE!

■ Lejimi i shoqërisë “Idea Tel” sh.p.k. Tiranë, të instalojë në çdo SITE të SIVHD-së kamera vëzhgimi për ruajtjen e shelterave dhe pajisjeve të SIVHD-së, kur ky proces nuk është parashikuar në kontratën e shërbimit, si edhe lejimin e instalimit të serverit të kamerave tek kompania private, është cënim i rëndë edhe flagrant i normave më elementare të sigurisë dhe të ruajtjes së informacionit.

Ministria Mbrojtjes shkatërroi dhe largoi të gjithë inteligjencën dhe profesionalizmin ushtarak, largoi të gjithë Profesoret, ka patur numrin më të lartë të larguarëve nga ushtria, mbylli kurset e Doktoraturave, shkatëroi Reparte të tëra, fali prona pa hesap, nuk realizoi asnjë rritje financiare apo trajtim për ushtarakët, asnjë premtim të shprehur nuk mbajti, shpërbleu të paaftët, regjistruesit e chateve, abuzoi me tenderat e mbyllur – çdo tender shkoi tek FastTech dhe Idea Tel-i, aplikoi stilin e gradimeve mbi politizimin ektrem të FA-së në kundërshtim me ligjin. U kthye vetëm në një roje postblloku të ministrisë, detyrë të cilën e ka kryer me shumë përkushtim.

Grupi i megakorrupsionit në Ministrinë e Mimit drejt byrosë kombëtare të hetimit.