Raporti: Shqipëria, vlerësimin më negativ në botë për investitorët

Shqipëria është tërësisht jokonkurruese në incentivat fiskale që ofron për investitorët. Raporti i Konkurrueshmërisë Globale, i publikuar së fundmi nga Forumi Ekonomik Botëror, e rendit Shqipërinë të 123-ën në mesin e 137 vendeve që janë marrë në studim.
Në një vlerësim nga 0 deri në 7 pikë (ku afër zeros është vlerësim negativ dhe afër 7-es pozitiv) Shqipëria ka marrë vlerësimin më të dobët në rang global me vetëm 2.2 pikë për nxitjen e investimeve nëpërmjet taksave. Shqipëria në këtë indeks lë pas vetëm 14 vende.
Edhe raportet e Bankës Botërore e rendisin Shqipërinë, së bashku me Serbinë, ndër vendet që kanë nivelin më të lartë të taksave ndaj fitimit. Shqipëria, së bashku me Serbinë, kanë nivelin më të lartë të taksave në rajon, në TVSH, kontributet e sigurimeve, që paguhen nga punëdhënësi dhe tatimin mbi korporatat. Jo më kot, të dy këto shtete kanë nivelin më të lartë të taksave në përqindje ndaj fitimit, përkatësisht 36.5% Shqipëria dhe 39.7% Serbia, sipas raportit “Të bësh biznes 2017”.
Por, ndryshe nga Serbia, Shqipëria nuk jep asnjë lehtësi fiskale ndaj investitorëve qoftë të huaj apo vendas.
Gjithashtu në vendin tonë nuk janë funksionale zonat e lira ekonomike, ku zhvillohet aktivitet ekonomik me regjim të lehtësuar taksash dhe nuk ka as parqe industriale me tarifa të favorshme.
Forumi Ekonomik Botëror ka vërejtur se, Shqipëria në indeksin 2017-2018 e ka përkeqësuar pozicionin e saj në renditjen për ofertën fiskale ndaj investitorëve.
Kjo mungesë konkurrueshmërie në drejtim të investitorëve e ka bërë vendin tonë më pak atraktiv, teksa shihet se Ballkani Perëndimor dhe kryesisht Maqedonia, kanë përfituar dukshëm nga diversifikimi i aktivitetit të kompanive globale.
Shqipëria ka aktualisht TVSH 20% dhe Tatimin mbi Fitimin 15%. Këto nivele janë më të lartat në rajon, por nga ana tjetër për investitorët e huaj nuk ka asnjë toleranca fiskale siç aplikohet në Serbi dhe Maqedoni.

“Monitor”