Skllavëria moderne dhe Shqipëria

epaselect epa04954158 A father and son from Syria wait for a bus to take them and other migrants to a further accommodation, at the railway station in Schoenefeld, Germany, 28 September 2015. Earlier, a chartered train carrying around 450 refugees arrived from Salzburg in Austria. Europe is dealing with its greatest influx of migrants and asylum seekers since World War II as immigrants fleeing war and poverty in the Middle East, Afghanistan and Africa try to reach Germany and other Western European countries. EPA/PATRICK PLEUL

Mbi 100 mijë emigrantë kanë hyrë në Europë nëpërmjet detit deri në vitin 2017, sipas vlerësimeve të Organizatës Ndërkombëtare të Migracionit. Rritja e shfrytëzimit të tyre do të thotë që rreziqet e skllavërisë moderne janë rritur në gati tre të katërtat e 28 shteteve anëtare të Bashkimit Europian gjatë vitit të kaluar, duke e bërë atë rritjen më të madhe, sipas një studimi global i rrezikut. Si pikat hyrëse kryesore të emigrantëve, pesë vende të BE-së – Rumania, Greqia, Italia, Qiproja dhe Bullgaria – janë identifikuar si vendet me rrezik më të lartë brenda bllokut, bazuar në forcën e ligjeve të tyre, efektiviteti i zbatimit të tyre dhe ashpërsia e shkeljeve. Këto të dhëna janë tw përllogaritura nga Verisk Maplecroft, në edicionin e dytë të Indeksit të Skllavërisë Moderne (MSI), ku janë ekzaminuar 198 vende. Shqipëria, në këtë raport, nuk ka pësuar përkeqësime, duke mbajtur të njëjtin pozicion si në 2016, e 37 në botë, dhe “skllevërit” më të vegjël në rajon. Shtetet, të cilat kanë një risk të lartë, sipas raportit, janë Greqia, Turqia dhe Italia. Indeksi i Skllavërisë Moderne 2017 (MSI) vlerëson rrezikun e ekspozimit ndaj praktikave të skllavërisë, trafikimit të personave dhe punës së detyruar. Indeksi është i dizajnuar në mënyrë specifike për të ndihmuar kompanitë të identifikojnë se ku rreziku i skllavërisë moderne është më i madh në të gjithë zinxhirin e biznesit dhe zinxhirin e furnizimit, për të mbrojtur më mirë punëtorët dhe për të përmbushur legjislacionin e ri dhe në zhvillim.